Sabor: Odbačena četiri zahtjeva za skidanje imuniteta zastupnicima

Saborsko Mandatno-imunitetno povjerenstvo (MIP) u četvrtak je odbacilo sva četiri pristigla zahtjeva za vođenje kaznenog postupka, odnosno skidanje imuniteta zastupnicima.

Za sve zahtjeve MIP je uskratio odobrenje s obzirom da su temeljeni na privatnim tužbama. Kako je pojasnio predsjednik MIP-a Žarko Tušek, držat će se dosadašnje prakse da MIP odbija zahtjeve za skidanje imuniteta u slučaju privatnih tužbi.

Zahtjevi za skidanje imuniteta pristigli su za čelnika Živog zida Ivana Vilibora Sinčića, nezavisne Tomislava Sauchu i Vlahu Orepića, te HSS-ovca Mladena Madjera.

U Sinčićevu i Madjerovu slučaju bila je riječ o tužbi za klevetu, a za Orepića se tražio nastavak kaznenog postupka koji je pokrenut dok još nije bio saborski zastupnik.

Sauchu je tužila izvršna direktorica Državne agencije za osiguranje štednih uloga i sanaciju banaka Marija Hrebac, i to za zlouporabu položaja. Hrebac je kaznenu prijavu podnijela i DORH-u, koji ju je odbacio. Nakon toga je podignula privatnu tužbu.

Sauchu tereti jer je kao predstojnik premijerova kabineta napravio popis dužnosnika koje imenuje Vlada, sukladno Zakonu o sprečavanju sukoba interesa.

Hrebac, iščitava se iz rješenja postupka koji se protiv nje vodio pred Povjerenstvom za odlučivanje o sukobu interesa, ne smatra da podliježe Zakonu o pravim i obvezama dužnosnika, a popis koji je Saucha sastavio smatra krivotvorinom.