Sabor o slanju hrvatskih vojnika u međunarodne misije

MORH

Sabor na današnjoj sjednici vodi raspravu o prijedlozima odluka o sudjelovanju pripadnika Oružanih snaga RHrvatske u nekoliko misija potpore miru NATO-a, EU-a i UN-a.

Prijedlog je da se u misiju potpore miru RESOLUTE SUPPORT u Afganistan uputi do 110 pripadnika OS RH, a na Kosovo (KFOR) njih do 40, s dva helikoptera HRZ-a i protuzračne obrane. U Somaliju bi se, u sklopu operacije EU NAVFOR Somalija ATALANTA, trebalo uputiti do 25 pripadnika OS RH, a u sklopu operacija potpore miru UN-a u Saharu (MINURSO) do osam, a u Indiju i Pakistan (UNMOGIP) do 10 pripadnika OS RH.

Predlaže se i upućivanje do 80 pripadnika OS RH na dužnostima u NATO-voj zapovjednoj strukturi i druge aktivnosti u inozemstvu pod vodstvom NATO-a.

Na dnevnom redu su i izmjene Zakona o poticanju ulaganja kojima se, među ostalim, uvode povoljniji uvjeti za ostvarenje poticajnih mjera u slučajevima ulaganja mikropoduzetnika, kao i prijedlog zakona o ukidanju Centra za praćenje poslovanja energetskog sektora i investicija (CEI) u svrhu racionalizacije poslovanja i učinkovitosti tijela javne uprave.