Sabor izmijenio Zakon o zaštiti potrošača

Izvor: D.Prša/Nacionalno

Hrvatski sabor u petak je, sa 107 glasova ‘za’ i 19 ‘suzdržanih’, izmijenio Zakon o zaštiti potrošača od kojeg građani, kupci te korisnici javnih usluga očekuju veću zaštitu te značajne promjene u svoju korist.

Ugovor sklopljen na daljinu, putem telefona ubuduće će se smatrati sklopljenim nakon što potrošač trgovcu dostavi potvrdu svoje suglasnosti o njegovom sklapanju, potpisom ili informacijom elektroničkom poštom.

Vezano uz sklapanje ugovora o uslugama na daljinu putem telefona, a s obzirom na učestale pritužbe potrošača, Vlada predlaže da se za predmetne ugovore propiše trenutak njihovog sklapanja, a ugovor se smatra sklopljenim kad potrošač nakon primitka ponude dostavi trgovcu potvrdu svoje suglasnosti o sklapanju ugovora potpisom ili informacijom elektroničkom poštom.

Zakonske izmjene predviđaju da se obvezno isticanje redovne cijene i snižene cijene nekog proizvoda ubuduće odnosi isključivo na prodaju unutar poslovnih prostora, ne i na oglašavanje.

Također, jasnije se određuje da regulatorna tijela imaju obvezu osnivanja svojih savjetodavnih tijela.

Desetak oporbenih amandmana, koliko ih je podneseno na Zakon, nije dobilo ‘zeleno svjetlo’ te su odbijeni.

Sabor je izmijenio i Zakon o održivom gospodarenju otpadom kojim se taj zakon usklađuje s posebnim propisima kojima je uređen Državni inspektorat odnosno prestanak rada Hrvatske agencije za okoliš i prirodu čije je poslove od 1. siječnja 2019. godine preuzelo Ministarstvo zaštite okoliša i energetike.

Predloženim Zakonom preciznije se određuju i pojednostavljuju određeni postupci u sustavu gospodarenja otpadom u dijelu koji se odnosi na dozvole i potvrde za gospodarenje otpadom, obaveze u vezi s određivanjem nusproizvoda i ukidanja statusa otpada, nadležnosti inspekcijskih službi, postupak zatvaranja odlagališta otpada i drugo.