Sabor donio više zakona, među njima i onaj o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi

Nacionalno

Hrvatski sabor u petak je donio više zakona, među kojima i onaj o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, pa se tako trgovcima čiji prihodi prelaze 100 milijuna kuna godišnje brani korištenje pozicije kojom proizvođačima nameću različite ugovorne kazne.

Pod istim monitoringom bili bi i drugi u lancu opskrbe hranom, odnosno veliki otkupljivači i prerađivači s više od 50 milijuna kuna godišnjih prihoda. Agencija za zaštitu tržišnog natjecanja (AZTN), a ne sudovi, bit će ovlaštena voditi postupke radi utvrđivanja nepoštenih trgovačkih praksi te utvrđivati uvjete za izricanje upravno-kaznenih mjera.

Sabor je donio i Zakon o prijenosu mirovinskih prava te odlučio o prestanku važenja Zakona o Fondu za naknadu oduzete imovine, čime će njegove poslove ubuduće obavljati zasebna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu financija.

Sabor je u drugo čitanje poslao izmjene zakona o lokalnoj i regionalnoj samoupravi, o pružanju usluga u turizmu te o obiteljskim-poljoprvrednim gospodarstvima, no prijedlog zakon o posebnom porezu na imovinu kreditnih institucija, predlagača Kluba Živog zida i SNAGA-e, nije dobio “zeleno svjetlo”.

Dnevni red sjednice proširen je s novih osam točaka, od kojih su tri predložili oporbeni zastupnici. Među novim točkama je i prijedlog o imenovanju četiri člana Nadzornog odbora HRT-a.