Sabor danas o Vladinom te dva oporbena zakonska prijedloga

Hrvatski sabor u petak bi trebao raspraviti tri zakonska prijedloga, jedan Vladin i dva oporbena, te glasovati o nizu raspravljenih zakonskih tekstova i financijskih akata.

Prema planu rada, zastupnici bi prvo trebali raspraviti prijedlog o prestanku važenja Zakona o fondu za naknadu oduzete imovine.

Jedna od reformskih mjera u okviru cilja „Veća učinkovitost i transparentnost javnog sektora“ iz Vladinog Nacionalnog programa reformi 2016. je racionalizacija sustava i poslova javne uprave. Osnovni je cilj te mjere smanjiti broj agencija, zavoda i fondova što je moguće je provesti pripajanjem ili ukidanjem pravne osobe ili prijenosom ovlasti na mjerodavna ministarstva.

Nakon provedene analize utvrđeno je kako je oportuno Fond za naknadu oduzete imovine pripojiti Ministarstvu financija, imajući u vidu djelokrug Ministarstva, kao i vrstu poslova koje obavlja Fond. Poslove Fonda ubuduće će obavljati zasebna ustrojstvena jedinica u Ministarstvu.

Ministarstvo će preuzeti opremu, dokumentaciju, sredstva za rad, financijska sredstva te prava i obveze Fonda, kao i njegove zaposlenike.

Sabor očekuje rasprava o izmjenama Zakona o potrošačkom kreditiranju koje je predložio zastupnik SNAGA-e Goran Aleksić te o izmjenama Zakona o HNB-u koje je predložio Most NL. (Hina)