Sabor će utvrđivati načela za provedbu imigracijske politike

HDZ-ovi saborski zastupnici u srijedu su u raspravi o konačnom tekstu zakona o strancima, pozdravili odredbu po kojoj će Hrvatski sabor, na prijedlog Vlade, utvrditi načela za provedbu sveobuhvatne imigracijske politike za razdoblje od najmanje pet godina.

Na taj se način naglašava kako Vlada, odnosno Sabor upravlja procesom migracija, kazao je Davor Ivo Stier, referirajući se na odredbu u kojoj stoji i da će Vlada, na temelju tih načela i aktualnog demografskog i gospodarskog stanja, odlučiti o broju i uvjetima za useljavanje državljana trećih zemalja za svaku kalendarsku godinu.

Drugačije na to gleda Anka Mrak Taritaš (Glas). Odlučili smo da nema kvote za zapošljavanje stranaca, a ovdje će Vlada za svaku godinu donositi uvjete za useljavanje, primjetila je.

To nije nikakva formalna kvota, poslodavci će sami odlučivati koga će zaposliti, odgovorio je državni tajnik u MUP-u Žarko Katić koji je predstavio konačan tekst zakona o strancima, prema kojemu Vlada više neće donosi odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranaca, već su poslodavci u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu boravka i rada stranaca prethodno zatražiti od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (HZZ) provedbu testa tržišta rada. On to mora učiniti najdulje u roku 15 radnih dana, kazao je Katić.

Cijena rada se neće sniziti

Otklonio je bojazni da bi novi model za strance mogao sniziti cijenu rada u Hrvatskoj. Logika je da bi novi model zapošljavanja bio veća brana u snižavanju cijene rada, odgovorio je Anti Kujundžiću (Most) koji drži da bi se to posebno moglo dogoditi u zanimanjima koja nisu deficitarna.

Katić je objasnio da će poslodavac prvo morati zatražiti domaćeg radnika, ponuditi mu određenu plaću i uvjete, pa ako pristane, zaposliti ga. Dakle, nije u prilici ni tražiti stranca kojem će dati manju plaću, odgovorio je Mostovu zastupniku.

Katarini Peović (RF) je uzvratio da se tržište radne snage nije liberaliziralo, da će zapošljavanje stranaca ovisiti o stanju na tržištu radne snage. Peović je, naime, kazala kako sindikati nisu pozitivno ocijenili ukidanje kvota i liberalizacija uvoza radne snage, držeći da se time ide na ruku poduzetnicima i to onima koji mogu, a ne žele bolje platiti radnu snagu, poput one u građevini.

Gari Capelli (HDZ) ističe da prošlogodišnju, rekordnu turističku sezonu, ne bi bilo moguće odraditi bez stranaca. U turizmu smo ih imali oko 20 tisuća, tražili smo na domaćem tržištu i došli do brojke od četiri tisuće, kazao je zastupnik.

Katić je naveo da najviše stranaca u Hrvatsku dolazi zbog rada, lani je to učinilo preko 72 tisuće državljana trećih zemalja, da u manjem opsegu dolaze radi spajanja obitelji, odnosno studiranja.

U Hrvatsku se useljava premalo stranaca koji se samozapošljavaju, npr, obrtnika, nedostaje nam useljeništvo koje se sastoji od obitelji koje će udahnuti život ruralnom području, istaknuo je Katić i naveo da sve više općina i gradova vidi da je to nužno.

Zakonite migracije mogu biti od koristi našem gospodarstvu i društvu u cjelini, poručio je državni tajnik u MUP-u, napominjući da nakon svakog popisa, Hrvatska ima sve manje stanovništva, dijelom zbog manje rođenih te zbog većeg iseljavanja nego useljavanja.

U protekle četiri godine radna je migracija bila u porastu, kazao je Katić.