Rijeka: Manjak prihoda u polugodišnjem proračunu od 10,9 milijuna kuna

Grad Rijeka je u prvoj polovici godine ostvario prihode od 377,9 milijuna kuna, rashode od 388,8 milijuna pa je ukupni manjak prihoda 10,9 milijuna kuna, podaci su iz polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Grada Rijeke za 2017., koje riječko Gradsko vijeće u četvrtak nije prihvatilo.

Prijedlog polugodišnjeg izvješća o izvršenju proračuna obrazložio je gradonačelnik Vojko Obersnel, za je bilo 14 vijećnika, protiv njih 17, a jedan vijećnik bio je suzdržan.

Obersnel je rekao da su ostvareni prihodi na razini od 40 posto godišnjeg plana, a rashodi u sumi od 41 posto godišnjeg plana.

Naglasio je da je ukupni manjak prihoda od 10,9 milijuna kuna povezan s isplatom kompenzacijskih mjera, budući se one isplaćuju mjesečno.

“Izvješće je obuhvatilo razdoblje od početka godine do kraja lipnja, a mjere za lipanj isplaćene su u srpnju”, rekao je te dodao da je suma kompenzacijskih mjera za lipanj približna ostvarenom manjku prihoda.

U raspravi se čulo da  je manjak uzrokovan poreznim izmjenama, ali i da je otplata zajmova loše planirana, kao i cijeli proračun te da je Grad prezadužen.

Obersnel je odgovorio da je Grad  zadužen u okviru predviđenih zakonskih mogućnosti, da ispunjava sve obveze, pogotovo kad je riječ o kreditnim zaduženjima.

Riječko Gradsko vijeće u nastavku sjednice raspravlja o poslovanju gradskih komunalnih i trgovačkih društava u 2016.

Hina