Rijeka: GV protiv raspisivanja referenduma o financiranju prenamjene broda Galeb

Na sjednici Gradskog vijeća (GV) Rijeke u ponedjeljak većinom glasova vijećnika nije prihvaćen zahtjev 15 gradskih vijećnika da se raspiše lokalni referendum o poništavanju svih ugovora o financiranju prenamjene broda Galeb novcima Grada.

 Odluka je donesena nakon rasprave na posljednjoj točki dnevnog reda sjednice koja je trajala 11 sati. Protiv su glasovali vijećnici vladajuće koalicije i tri vijećnika Liste za Rijeku, a za su bili predlagači, vijećnici HDZ-a, Mosta nezavisnih lista, Akcije mladih, Živog zida, Hrvoje Burić iz Nezavisne liste Bura i nezavisni vijećnik Marinko Koljanin. 

 Oni su, neposredno pred početak sjednice, zatražili pisanim putem da se u Gradskom vijeću raspravlja o prijedlogu pokretanja tog referenduma s pitanjem “Jeste li za to da se raskinu i/ili otkažu svi ugovori koji obvezuju Grad Rijeku na financiranje troškova rekonstrukcije i opremanja motornog broda Galeb iz vlastitih sredstava?”.

 Kako je obrazložila Ivona Milinović (HDZ), u travnju 2017. godine je potpisan ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava između Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU, Središnje agencije za financiranje i ugovaranje programa i projekta EU te Grada Rijeke za projekt “Turistička valorizacija reprezentativnih spomenika riječke industrijske baštine”. Projekt obuhvaća uređenje Palače Šećerane u kompleksu Benčić i prenamjenu broda Galeb u muzej.

 Po tom ugovoru, navela je, Grad je dobio 32,8 milijuna kuna za prenamjenu broda. Na javnom natječaju za izvođenje radova je najpovoljnija ponuda bila 58,6 milijuna kuna te Grad mora osigurati vlastitih najmanje 26 milijuna, a pri tom još nisu poznati troškovi godišnjeg održavanja.

 Po tom ugovoru, razdoblje u kojem mora nastati izdatak za prenamjenu je najkasnije 1. lipnja 2020. godine, a stručnjaci procjenjuju da se tog datuma može obaviti samo manji dio radova pa se može očekivati povlačenje i manje iznosa od ugovorenog, naveli su predlagači.

 Ivona Milinović je ustvrdila da je Gradsko vijeće postalo leglo korupcije te da više ne predstavlja volju birača pa da je nužno vratiti mandat biračima i da oni odluče na što će se trošiti gradski novci.

 Gradonačelnik Vojko Obersnel je kazao da je prenamjena Galeba uvrštena u knjigu kandidature Rijeke za Europsku prijestolnicu kulture još 2013. te da je trebalo mnogo ranije reagirati ako se smatralo da se treba drugačije postupati s tim brodom. Galeb i Palača Sećerane su jedan projekt za kojeg je dobiveno bespovratnih 69 milijuna kuna, a obaveza Grada je da sufinancira projekt u određenom iznosu. Ako se ponište svi ugovori, kako je navedeno u referendumskom pitanju, to znači da odustajemo od cijelog projekta i vjerojatno vraćanje 69 milijuna kuna, rekao je Obersnel.

 Time bi se, upozorio je, stvorila velika šteta za gradski proračun i za reputaciju prema EU.