Rat u upravi Hrvatskih cesta

U Hrvatskim cestama u tijeku je “rat” između tri člana uprave i predsjednika uprave, a po svemu sudeći rezultirat će smjenom jednog od njih.

Na jednoj su strani članovi uprave Alen Leverić (HNS), Senko Bošnjak (HSLS) i Nikša Konjevod (HDZ) a na drugoj je predsjednik uprave Josip Škorić (HDZ).  Tri člana uprave zamjeraju Škoriću natječaj i odluku o izvođaču radova za izgradnju dijela obilaznice Omiša. Na taj je natječaj stigla samo jedna ponuda, Strabagova, a članovi uprave drže spornim uvjete za most iz toga natječaja te da je zbog njih stigla samo jedna ponuda pa sumnjaju da je natječaj namješten, piše dnevni list.

Oni smatraju da Škorić nije bez njih smio donijeti odluku o dodjeli ugovora Strabagu, a sporno im je angažiranje tvrtke “Snaga ideje” za konzultantske poslove vezane za pripremu tog natječaja, kao i natječaj za izgradnju državne ceste 403. Škorić pak, kažu dobro upućeni, smatra da se tri člana uprave žele uplitati u rad povjerenstva koje donosi odluke o odabiru na nadmetanjima, a da on kao predsjednik uprave samo potpisuje te odluke. Povjerenstvo, u kojem je jedan od članova i predstavnik resornog ministarstva, odluke o odabiru donosi jednoglasno i tu odluku ne može promijeniti ni predsjednik uprave.

Škorićev je argument da je na natječaju za omišku obilaznicu bila objavljena žalba na natječajnu dokumentaciju koju je Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave odbacila. Isti je slučaj i s natječajem za CD 403. Usto Večernjakovi sugovornici kažu da su na sjednici Nadzornog odbora HC-a na kojoj je dana suglasnost za ugovor sa Stabagom za omišku obilaznicu bila i tri člana uprave te da ni jedan od njih nije ni riječ kazao o tom ugovoru.

O svemu će zadnju riječ imati resorni ministar Oleg Butković koji će ovih dana pozvati na razgovor upravu HC-a te će nakon toga vjerojatno doći do smjena, piše Večernji list u srijedu.