Ramljak će tražiti povrat preplaćenog poreza Konzuma

Foto: Nacionalno

Zbog prepravaka u financijskim izvještajima izvanredna uprava Agrokora najavila je zahtjev za povrat preplaćenog iznosa poreza na dobit koji je Konzum platio za 2014. i 2015. godinu.

S obzirom na to da prepravljeni financijski izvještaj pokazuje da je Ivica Todorić umjetno frizirao dobit Konzuma, nova slika poslovanja reflektira se i na porezne obveze najveće Todorićeve kompanije. Naime, prema ranijim izvještajima, Konzum je u 2014. i 2015. ostvario dobit od 464 milijuna kuna, na koju je plaćeno oko 120 milijuna kuna poreza.

Međutim, kako je nakon ispravaka vrijednosti u revidiranim financijskim izvještajima iskazan gubitak, izvanredna uprava ima pravo zatražiti povrat preplaćenog poreza, što je i najavila u bilješkama uz financijske izvještaje. ‘Zbog prepravaka u financijskim izvještajima, a koji se odnose na prethodna razdoblja, društvo namjerava promijeniti podnesene prijave poreza na dobit. Posljedično, društvo namjerava povratiti plaćeni iznos poreza na dobit za 2014. i 2015. godinu’, navodi se u Ramljakovu izvještaju.

Treba naglasiti da poreznici ne moraju prihvatiti izmijenjene porezne prijave i zahtjev za povrat poreza. Porezna uprava može provesti kontrolu prepravljenih financijskih izvještaja i dati svoje tumačenje poreznih obveza. To znači da će u konačnici visina mogućeg povrata ovisiti o pravorijeku poreznika.  Na to upozorava i izvanredna uprava. ‘Zbog značajnih neizvjesnosti oko ostvarenja ovog povrata, kao i činjenice da izmijenjene porezne prijave još nisu podnesene, očekivani povrat nije priznat kao imovina’, navodi se u revidiranom izvještaju.

Osim mogućeg povrata preplaćenog poreza, Konzum ima pravo na oslobađanje od plaćanja poreza na dobit u budućnosti (maksimalno pet godina) zbog iskazanih gubitaka. Prema poreznim pravilima, nastali porezni gubitak može se prenijeti na razdoblje od pet godina tako da se svake godine smanjuje osnovica poreza na dobit, tj. smanjuje se iznos dobiti prije primjene porezne stope i izračuna porezne obveze.

U slučaju Konzuma to znači da će njegov budući vlasnik u idućih pet godina imati pravo koristiti porezni odbitak u maksimalnom iznosu od oko tri milijarde kuna. Međutim neizvjesno je kada i u kolikoj mjeri će Konzum iskoristiti poreznu olakšicu, jer se ona može koristiti tek kada kompanija ostvari dobit. Ako pak u razdoblju od pet godina ne ostvari dobit, gubi pravo na odbitak. Sudeći po objavljenim rezultatima za dosadašnji dio godine, Konzum će vjerojatno i ovu poslovnu godinu završiti s gubitkom pa neće moći koristiti tu pogodnost, piše tportal.