Puštena u rad potpuno modernizirana Jedinica intenzivnog liječenja Opće bolnice „Dr. Ivo Pedišić“

Sisačka bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ od danas je bogatija za potpuno moderniziranu Jedinicu intenzivnog liječenja.

Puštanjem u rad je učinjen veliki iskorak u kvaliteti pružanja intenzivnog liječenja i skrbi stanovnicima Sisačko-moslavačke županije i šire. Budući pacijenti bit će liječeni po najmodernijim principima intenzivne medicine zahvaljujući novonabavljenoj opremi i stručnosti osoblja koje će biti u mogućnosti s njom raditi.

Sisačko-moslavačka županija ne samo da nabavlja novu opremu već gradi potpuno novu bolnicu paviljonskog tipa. Sve ono što je u županijskom zdravstvenom sustavu oštećeno u potresu se obnavlja. U samoj sisačkoj bolnici trenutno se obnavlja zgrada Nove interne gdje je završena konstruktivna obnova i u tijeku su obrtnički radovi, zgrada Stare interne, pedijatrije i bolničke kuhinje.

Obnavlja se i bolnička ljekarna, psihijatrija, patologija i citologija. Županija u gradu Sisku isto tako obnavlja zgrade Jodnog lječilišta i Doma zdravlja SMŽ, a u Petrinji zgrade Nove i Satre bolnice, a proširit će se i fizikalna medicina i rehabilitacija. U tijeku je obnova DZ SMŽ u Petrinji i Glini kao i ambulante u Dvoru, Sunji, Sisak Capragu i Kratečkom. Potpuno su obnovljene i puštene u rad ambulante u Jabukovcu i Galdovu kao i zgrada Zavoda za javno zdravstvo Sisačko-moslavačke županije Župan Ivan Celjak sa suradnicima nazočio je svečanom obilježavanju puštanja u rad Jedinice za intenzivno liječenje te između ostalog rekao:

„ Koristim ovu prigodu za još jedno veliko hvala našim liječnicima, medicinskom i nemedicinskom osoblju na njihovom trudu, radu, angažmanu u vrlo izazovnim uvjetima. S pravom možemo reći da imamo najbolje liječnike, najbolje medicinsko i nemedicinsko osoblje u Hrvatskoj. Imat ćemo potpuno nove zgrade, najmoderniju opremu, imamo
medicinsko i nemedicinsko osoblje što znači da u budućnosti možemo imati i potpuno novu,
najsuvremeniju bolnicu u RH“.

Nabavljena oprema u vrijednosti od 7,8 milijuna eura Županija je, na temelju zahtjeva koje je dobila od svojih zdravstvenih ustanova, nabavila opremu za zdravstvo u vrijednosti 7,8 milijuna eura koja se financira sredstvima Fonda solidarnosti EU. Radi se o najmodernijoj i najboljoj opremi koja trenutno postoji i koju će koristi Opća bolnica „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak, Zavod za javno zdravstvo SMŽ, Dom zdravlja SMŽ i Zavod za hitnu medicinu SMŽ.

Kao osnivač sisačke bolnice, Županija je za Jedinicu intenzivnog liječenja nabavila opremu u vrijednosti od 800 tisuća eura.

„Danas je za nas jako velik dan i to ne samo za bolnicu „Dr. Ivo Pedišić „ nego i za nas djelatnike, anesteziologije koji smo dobili jednu veliku, modernu, rekonstruiranu Jedinicu intenzivnog liječenja. Ova intenzivna, koliko je sada glamurozna i lijepa, služi za liječenje najtežih bolesnika onih kojima je život ugrožen. Mi sada našim pacijentima možemo pružiti stvarno vrhunske uvjete za boravak i liječenje uz vrhunski tim liječnika, medicinskih sestara i tehničara i opremu na kojoj mogu pokazati sve svoje znanje, mogućnosti i vještine koje su stekli tijekom svojeg školovanja i koje stječu cijelim svojim radom.

Zahvaljujem županu Celjaku i cijelom njegovom timu na ogromnom entuzijazmu, trudu
i radu kako bi se osigurala sredstva za rekonstrukciju Jedinice intenzivnog liječenja jer ona je srce svake bolnice pa tako i naše“, rekla je na svečanom otvorenju voditeljica Odjela za anesteziologiju, reanimatologiju i intenzivnu medicinu dr. Martina Radmanović.

Stara oprema nabavljena je skoro prije 30 godina i dosta je bila oštećena u potresu tako da nova, suvremena oprema znači sve ono što je potrebno za liječenje najtežih bolesnika od respiratora, novih kreveta, monitora, infuzomata, perfuzora, naglasio je ravnatelj bolnice dr. Tomislav Dujmenović i dodao kako posebno zahvaljuje županu Celjaku koji je uvijek bio posebno osjetljiv za našu bolnicu i za naše bolesnike.