Prosječna cijena ‘kvadrata’ novih stanova manja je za 1,5% u odnosu na isto razdoblje 2016.

Fotografija: Sendi Smoljo (arhiva)

U prvom polugodištu 2017. godine, prosječna cijena ‘kvadrata’ novih stanova koje su prodavala trgovačka društva i druge pravne osobe, bez POS-a1), iznosila je 11.024 kune. Ta je cijena manja za 1,5% u odnosu na drugo polugodište 2016., a za 1,3% veća u odnosu na prvo polugodište 2016. godine, izvijestio je Državni zavod za statistiku.

Prema podacima Zavoda, prosječna cijena jednoga kvadratnog metra stanova POS-a (na temelju Programa društveno poticane stanogradnje) u prvom polugodištu 2017. iznosila je 8.118 kuna. U istom razdoblju ukupna prosječna cijena po metru kvadratnom svih prodanih stanova (bez obzira na prodavatelja) iznosila je 10.338 kuna.

U izračunu ukupne prosječne cijene ‘kvadrata’ stana u prvom polugodištu 2017. godine, stanovi POS-a sudjelovali su s 23,6% u ukupnom obujmu prodanih ‘kvadrata’, a ostali prodavatelji sa 76,4%.