Proračun Sisačko – moslavačke županije za 2018. iznosi 793,2 mil kn

S 25 glasova za, 6 protiv i 6 suzdržanih županijski su vijećnici izglasali proračun Sisačko- moslavačke županije za 2018.godinu. Proračun za iduću godinu je nešto manji u odnosu na ovogodišnji i iznosi 793 278 888 kuna i 59 lipa.

Prijedlog proračuna prezentirao je župan Ivo Žinić koji je istaknuo kako je on i ove godine javno objavljen na stranicama Županije te kako su svi zainteresirani građani mogli sudjelovati u njegovom kreiranju sa svojim prijedlozima.

Proračun je mogao biti socijalniji, no limitirani smo određenim sredstvima. Ipak, vidljiv je blagi napredak u odnosu na prošlu godinu, kazao je Žinić:

” Najveći prihodi su upravo kod naših proračunskih korisnika, dakle proračun se sastoji od samo županijskog proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, zdravstvo,školstvo, socijalne ustanove, zaštita prirode, graditeljstvo… Želim naglasiti da je ovogodišnji plan prihoda veći od 20 milijuna izvornih prihoda poreza i to je nešto što nam daje određeno zadovoljstvo da ćemo imati veće prihode iz poreza” – akazao je župan Žinić.

Dok su rashodi u 2017.godini iznosili 809 mil kn, u idućoj će godini iznositi 793 mil kn. Njihov najveći dio, viši za čak 20 mil kn, odnose se na troškove zaposlenika u zdravstvu, školstvu, županijskoj upravi:

” Ured župana troši 3,3 milijuna kn, Upravni odjel za prosvjetu i šport 150 milijuna, zdravstvo i socijalna skrb 569 milijuna kn, poljoprivreda i šumarstvo 11 milijuna kn…” – dodao je župan Žinić.

Gledano po sektorima, na zdravstvo otpada 523 mil kn, obrazovanje 131, socijalna zaštita 42, opće javne usluge 40, ekonomski poslovi 26, rekreacija, kultura i religija 16, usluga unaprijeđenja stanovanja 4, zaštita okoliša 1,7 mil kn.

Kao neke od projekata koji će biti financirani ovim sredstvima, župan je naveo opremanje ordinacija primarne zdravstvene zaštite, izgradnju središnjeg bolničkog paviljona i domova za starije i nemoćne, financiranje projekata energetske obnove školskih zgrada i programa javnih potreba u kulturi, izradu projektne dokumentacije za znanstveno- kulturno- obrazovni centar u bivšoj vojarni u Sisku te početak radova na izgradnji učeničkog doma, odnosno budućeg kampusa i Interpretacijskog centra „Baština Zrinskih- budućnost Banovine“