Projekt “Komunalne infrastrukture-aglomeracije” Petrinje vrijedan 431 milijuna kn predstavljen gradskim vijećnicima

„Informacije o tijeku izvođenja radova na poboljšanju vodno – komunalne infrastrukture- aglomeracije“ bila je tema jedine točke Dnevnog reda (izvanredne)sjednice Gradskog vijeća grada Petrinje.

Na prijašnjoj sjednici Gradskog vijeća dogovoreno je da se umjesto javne tribine održi izvanredna sjednica na temu izvođenja navedenih radova, što je posljedica mnogobrojnih upita građana o načinu izvođenja radova, zbog mnogobrojnih otvorenih radilišta, neasfaltiranih ulica, odlaganja iskopane zemlje, prekida radova na mjestima i sl.

Kako bi vijećnicima pobliže odgovorili na pitanja vezana uz ovaj projekt, na sjednici su sudjelovali predstavnici naručitelja, izvođača radova, nadzora te vidljivosti projekta. Na samom početku, u ime naručitelja radova, poduzeća „Privreda“d.o.o.Petrinja, projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ uvodno je predstavio zamjenik voditelja projekta Igor Filković.

Filković je podsjetio i zašto se u ovaj projekt krenulo, odnosno, koji su njegovi ciljevi te napomenuo: „Ukupna vrijednost projekta je 431 milijun 152 tisuće kuna. Financira se sa 71% bespovratnih europskih sredstava. Ostalih 29% je nacionalno sufinanciranje. U tom dijelu nacionalnog sufinanciranja 43,33% ide iz Državnog proračuna, 43,33% daju Hrvatske vode i Privreda d.o.o. Petrinja 13,33 %, odnosno 13,3 milijuna kuna.

Važno je napomenuti da je to u zadnjih godinu dana jedan od najvećih, ako ne i jedini infrastrukturni projekt koji se provodi u Hrvatskoj i da je to prvi projekt koji je prijavljen na novo operativno razdoblje“- dodavši kako je za isto bilo potrebno ishoditi brojne dozvole, opsežnu dokumentaciju i javne nabave koje je trebalo pribaviti i provesti za provođenje projekta.

O trenutnom stanju projekta Dubravko Pleša, voditelj projekta, rekao je: „Od 79 kilometara kanalizacijske mreže i 56 kilometara vodoopskrbne mreže, u ovom trenutku je realizirano 51,5 kilometara kanalizacijske mreže, grade se četiri od pet rasteretnih bazena i 1260 kućnih priključaka.

Na vodoopskrbi je napravljeno 23,4 kilometra glavnih vodova i 1150 kućnih priključaka. Još jedna kvaliteta ovog projekta da je nabavljena komunalna oprema, ne samo za redovnu djelatnost, nego i oprema koja sada u fazi izvođenja radova kontrolira ono što je izvedeno, a u budućnosti će kontrolirati kako sustav funkcionira. Ovo što sam rekao da je toliko napravljeno – to znači da je položeno toliko cijevi – nisu završeni svi kućni priključci, nisu završena ispitivanja.

Nećemo se hvaliti pa reći da je to napravljeno – sto posto nije završeno ništa, ali ovo polegnuto je postavljeno unutra, zatrpano i radi se na tome da koliko god možemo više riješimo prije zime prometnice na ovoj dužini. Problema ima, bilo bi ih bez obzira tko radio ovdje, bilo bi ih bez obzira u kojem se gradu projekt radio. Završno uređenje prometnica je trenutno aktualni problem.

Radimo na tome. Za gradske prometnice manje – više smo se dogovorili, za državne ceste je to jasno, a pokušavamo naći rješenje vezano za županijske ceste. Županijske ceste su u stanju kakvom jesu, a uvjet ŽUC-a je da se rekonstruiraju nove. Europska unija iz projekata obnove vodno – komunalne infrastrukture ne plaća obnovu prometnica.“

Nakon uvodnih prezentacija, uslijedila su vijećnička pitanja, kao što su: Hoće li izvođači radova stići napraviti posao u roku? Hoće li Europska unija prihvatiti kvalitetu izvedenih radova? Tko će nadoknaditi štetu građanima koje im zbog radova nastane na automobilima ili na kućama? Hoće li po okončanju projekta doći do povećanja cijena usluge vodoopskrbe i odvodnje za građane? Hoće li se ulice u kojima se izvode radovi poslije završetka radova asfaltirati u potpunosti ili samo u onom dijelu u kojem se kopa i polaže kanalizacija ? Mogu li se ubrzati radovi na cesti Petrinja – Sisak koja je jedna od najprometnijih? Pitanje deponiranja iskopane zemlje, pitanje komunikacije između investitora, izvođača radova i nadzora, pitanje vidljivosti projekta i njegova komuniciranja građanima.

Na samom kraju sjednice bilo je potrebno formulirati i usvojiti zaključak ove izvanredne sjednice, a obzirom da su iz Kluba vijećnika HDZ-a smatrali kako je još puno pitanja ostalo neodgovoreno, ustrajali su na ideji da se na temu projekta Poboljšanja vodnokomunalne infrastrukture- aglomeracije Petrinja održi tribina za građane koju bi organizirala Privreda d.o.o. S idejom se nisu složili vijećnici koalicije Rad za naš grad, jer kako je iznio Anton Tadić, nezavisni vijećnik iz Koalicije:

„S obzirom da smo tu četiri sata sjedili i slušali, sve informacije koje smo htjeli, dobili smo. Smatramo da nema potrebe za javnom tribinom. Ni vi kao predlagatelji Kluba HDZ-a niste zainteresirani za ovu točku, jer vas nema u Vijećnici – i vaši vijećnici su otišli sa sjednice.“ Naime, kako je ranije sa sjednice otišao dio HDZ-ovih vijećnika i njihovih koalicijskih partnera, a nakon ovoga sjednicu su napustili i vijećnici koalicije „Rad za naš grad“, nije postojao kvorum potreban za usvajanja zaključka.

Međutim, u stanci koja je u međuvremenu tražena od strane HDZ-ovih vijećnika, isti su pozvali natrag svoje vijećnike te su izglasali s 13 glasova zaključak da Privreda d.o.o. u roku od mjesec dana samostalno organizira javnu tribinu za građane na kojoj će građane informirati o tijeku projekta.