Projekt „Centar za primijenjenu bioantropologiju“

U svibnju 2018. godine Institut za antropologiju je potpisao ugovor o dodjeli bespovratnih
sredstava za projekt „Centar za primijenjenu bioantropologiju“, koji je odobren u sklopu Poziva „Ulaganje u organizacijsku reformu i infrastrukturu sektora istraživanja, razvoja i inovacija“, a koji se financira u sklopu Operativnoga programa Konkurentnost i kohezija za razdoblje 2014. – 2020. iz Europskoga fonda za regionalni razvoj. Ovaj projekt, u vrijednosti od više od 26 milijuna kuna, najveći je i najvažniji projekt Instituta za antropologiju do sada, s obzirom da uključuje izgradnju četiri nova laboratorija (Laboratorij za molekularnu antropologiju, Laboratorij za bioarheologiju, Laboratorij za kemijsku analitiku te Laboratorij za mikrobnu ekologiju) u postojećim prostorijama Instituta. Time će se omogućiti provođenje znanstvenih istraživanja vrhunske kvalitete na Institutu te bolje povezivanje s međunarodnim institucijama i daljnje prijave značajnih međunarodnih projekata, a sve s ciljem daljnjeg osiguravanja konkurentnost Instituta za antropologiju u europskom istraživačkom prostoru. Osim toga, suradnici na projektu “Centar za primijenjenu bioantropologiju” također su i Grad Zagreb te Dom zdravlja Zagreb-Centar, s kojima će Institut u sklopu navedenog projekta istražiti čimbenika rizika za razvoj pretilosti te razviti intervencijske i prevencijske programe za poboljšanje zdravstvenog stanja pacijenata. Time će ne samo znanstvena, već i šira zajednica imati korist od navedenog projekta i znanstveno-istraživačke djelatnosti Instituta za antropologiju.

U sklopu Laboratorija za molekularnu antropologiju provodit će se populacijskogenetičke
analize stanovništva, molekularnoantropološke analize migracijskih procesa na regionalnoj i globalnoj razini, primijenjene molekularnoantropološke analize u okviru forenzičke znanosti te molekularnoantropološke analize s primjenom u humanoj, sportskoj i nutricionističkoj genetici.
Laboratorij za evolucijsku antropologiju i bioarheologiju će biti specijaliziran za provedbu raznih vrsta bioarheoloških analiza, uključujući i taksonomske i filogenetičke aspekte, kao i pripremu ljudskog koštanog materijala za razne vrste analiza (npr. analize drevne DNA, C14 i dr.).
Laboratorij za kemijsku analitiku provodit će multielementalnu analizu arheoloških koštanih
ostataka, provedbu kompletnih toksikoloških analiza i ekspertiza iz bioloških uzoraka (krv,
mokraća, kosti, kosa, nokti) te analize utjecaja izloženosti raznim kemikalijama, odnosno
ksenobioticima (teškim metalima, metaloidima, elementima u tragovima, pesticidima,
herbicidima, antibioticima, opojnim drogama, ostalim lijekovima). U sklopu Laboratorija za
mikrobnu ekologiju utvrđivat će se utjecaj mikroorganizama na okoliš i na ljude, a analize koje će se provoditi u okviru ovog laboratorija obuhvaćaju klasične mikrobiološke analize te primjenu novih tehnologija kao što je analiza genoma/metagenoma, metatraskriptoma/transkriptoma, sekvenciranje sljedeće generacije, sekvenciranje pojedinačnih stanica, analiza metabolita te ispitivanje fiziologije stanica u realnim sustavima.