Program državnih potpora za turizam i sport najkasnije do sredine veljače

Europska komisija odobrila je hrvatski program državnih potpora vrijednih oko 202 milijuna eura ili 1,53 milijardi kuna za poduzetnike u sektorima turizma i sporta pogođenih pandemijom, a početak njegove provedbe očekuje se najkasnije do sredine veljače, doznaje se iz Ministarstva turizma i sporta.

Napominjući kako slijedi vladina odluka o usvajanju Programa dodjele državnih potpora sektorima turizma i sporta u aktualnoj pandemiji covid-19 , iz Ministarstva turizma i sporta na upit Hine dodaju da se usvajanje i početak provođenja tog Programa očekuje najkasnije do sredine veljače.

Program su pozdravili iz više sektorskih, turističkih udruženja, naglašavajući da dolazi pravovremeno za pripremu sezone, ali i uz očekivanja da što prije doznaju detalje i uvjete za ostvarivanje potpora.

Brnjac: Financijska podrška poduzetnicima za ublažavanje posljedica krize

“Program će provoditi Ministarstvo turizma i sporta u suradnji s HBOR-om, HAMAG-BICRO-om i poslovnim bankama te izdavanjem državnih jamstava omogućiti lakši pristup likvidnosti kod financijskih institucija kako bi se očuvao kontinuitet gospodarske aktivnosti u sektoru turizma i sporta. Cilj je osigurati financijsku podršku poduzetnicima koji obavljaju djelatnosti u sektoru turizma i sporta radi ublažavanja posljedica krize uzrokovane pandemijom koronavirusa na njihovo poslovanje”, istaknula je ministrica turizma i sporta Nikolina Brnjac.

Iz tog Ministarstva dodaju i da su sredstava potpora u obliku državnih jamstava osigurana u okviru državnog proračuna na temelju Komunikacije Europske komisije-Privremeni okvir za mjere državne potpore u svrhu podrške gospodarstvu u aktualnoj pandemiji covid19, kao i da će nove kredite po programu odobravati HBOR, HAMAG-BICRO i poslovne banke.

“Kako bi se osiguralo lakše odobrenje povoljnih kredita za likvidnost, za kredite za obrtna sredstva u sektoru turizma i sporta, Program predviđa izdavanje državnog jamstva u iznosu od 100 posto glavnice kredita za mikro, male i srednje poduzetnike, te do 90 posto za velike poduzetnike”, iznose iz Ministarstva.

Po odobrenju tog hrvatskog programa iz Europske komisije su izvijestili da je odobren na temelju Privremenog okvira za državne potpore, s glavnom svrhom potpore poduzećima da dobiju pristup likvidnosti zbog “iznimne pogođenosti sektora turizma i sporta pandemijom i za očuvanje njihove gospodarske aktivnosti.

Naveli su i da će se potpore dodjeljivati u obliku jamstava za nove zajmove za obrtni kapital i ulaganja te subvencioniranih kamatnih stopa za nove zajmove, za koje potpora neće biti veća od 800.000 eura po poduzetniku, kao i da će potpore biti odobrene najkasnije do 30. lipnja 2021., i to samo poduzećima koja se 31. prosinca 2019. nisu smatrala poduzećima u teškoćama, uz iznimku mikropoduzeća i malih poduzeća koja su prihvatljiva čak i ako su 31. prosinca 2019. već bila u teškoćama.

HUT-Ostojić: Dobrodošla vijest za cijeli sektor, očekujemo što prije detalje

Komentirajući na upit Hine odobrenje tog programa od strane EK i očekivanja sektora od tih potpora, direktor jedne od najvećih strukovnih, turističkih udruga, koja zastupa sve najveće hotelijere i druge turističke tvrtke Hrvatske udruge turizma (HUT) Veljko Ostojić ističe da je turizam jedan od najpogođenijih sektora pandemijskom krizom te da je svaka pomoć održavanju likvidnosti turističkih kompanija dobro došla, posebice sada u jeku priprema za novu sezonu, koju moramo dočekati maksimalno spremni.

“U tom kontekstu vijest o odobrenju hrvatskog programa državnih potpora za poduzeća iz turizma i sporta od strane Europske komisije pozitivna je i dobrodošla za cijeli sektor. Očekujemo od Vlade odnosno resornog ministarstva što prije detalje te mjere kako bi se kompanije na vrijeme mogle pripremiti i na najbolji način iskoristiti odobrena sredstva”, poručuje Ostojić.

UPA HGK-Žgomba: To će omogućiti kvalitetniju pripremu sezone

Iako još, kako kaže, nema puno informacija, predsjednik Udruženja putničkih agencija pri Hrvatskoj gospodarskoj komori (UPA HGK) Boris Žgomba smatra da taj Program dolazi u pravo vrijeme kada većini u sektoru trebaju sredstva za likvidnost do početka ovogodišnje sezone.

“Jako je važno da su time uz velike obuhvaćeni i srednji, mali i mikro poduzetnici kojima je bio otežan pristup sredstvima za likvidnost, te stoga očekujemo i veliki interes iz sektora zbog svih problema s kojima se u (ne) poslovanju u pandemije suočavamo. To bi sektoru ipak trebalo omogužćiti kvalitetniju pripremu ljetne sezone”, kaže Žgomba.

Prihvatljivi korisnici poduzetnici svih veličina

Programom dodjele državnih potpora predviđeno je, po informacijama iz Ministarstva turizma i sporta, da su prihvatljivi korisnici poduzetnici svih veličina, odnosno mikro, mali, srednji i veliki koji posluju u sektoru turizma, sporta i povezanih djelatnosti na teritoriju RH.

U popisu tih djelatnosti su hoteli, odmarališta, kampovi i ostali smještaj, restorani i ostali objekti za pripremu i usluživanje hrane, ketering i ostali u pripremi i usluživanja hrane, kao i u pripremi i usluživanju pića, putničke agencije i organizatori putovanja (touroperatori), iznajmljivači i leasing plovila, sportski objekti, fitnes centri, zabavni i tematski parkovi i drugi.

Korisnici potpora iz ovog Programa mogu biti i poduzetnici koji obavljaju djelatnosti zdravstvenog turizma, kao i korisnici koji obavljaju djelatnosti bolnica, opće medicinske prakse, specijalističke medicinske prakse, stomatološke prakse i ostale djelatnosti zdravstvene zaštite koji su uključeni u turističku ponudu te pretežito ostvaruju prihode izvan sustava javnog zdravstva.

Poduzetnici mogu ostvariti pravo na potporu pod uvjetom da su pogođeni s manjkom likvidnosti i gubicima u poslovanju uzrokovanim gospodarskim posljedicama pandemije, odnosno ako je njihova poslovna aktivnost smanjena ili u cijelosti obustavljana tijekom pandemije i suočeni su s poteškoćama u poslovanju.

Iz Ministarstva iznose i da je za taj Program planiran proračun od 1,5 milijardu kuna, s time da proračun HAMAG-BICRO-a iznosi milijardu kuna i namijenjen je za izdavanje državnih jamstva mikro, malim i srednjim poduzetnicima, dok je proračun HBOR-a ostalih 500 tisuća kuna i namijenjen za izdavanje državnih jamstva velikim poduzetnicima.