Priopćenje Ministarstva poljoprivrede povodom neistinitih i neutemeljenih navoda Grupe Požgaj

Raspodjela i ugovaranje kupoprodaje drvnih sortimenata iz šuma u vlasništvu Republike Hrvatske kojima gospodari trgovačko društvo Hrvatske šume d.o.o. temelji se isključivo na Odluci Uprave društva, a sve u skladu s Pismom razumijevanja za ugovaranje okvirnih i godišnjih ugovora za kupoprodaju trupaca kojega je dana 15. prosinca 2017. potpisala s Udruženjem drvno-prerađivačke industrije pri Hrvatskoj gospodarskoj komori, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede.

Ministarstvo poljoprivrede nije sudjelovalo u izradi Pisma razumijevanja, nije jedan od njegovih potpisnika te nije ugovorna strana u kupoprodaji drvnih sortimenata.

Dana je preporuka Upravi da provedu unutarnju reviziju javnog poziva za prodaju trupaca u odnosu na Grupu Požgaj. Iz nalaza revizije Sektora za unutarnju reviziju i nadzor provedene u razdoblju od 19. do 23. travnja o.g. proizlazi da su za društva Grupe Požgaj stečeni uvjeti za završetak obrade prigovora i donošenje konačne odluke.

Ministarstvo poljoprivrede zatražilo je i od Državnog ureda za reviziju provođenje cjelovite revizije poslovanja Hrvatskih šuma d.o.o. u dijelu koji se odnosi na kupoprodaju trupaca putem javnog poziva u razdoblju od 2017. do 2021. godine. Zamolba je prihvaćena te će predmetna revizija biti provedena u skladu s planom rada Državnog ureda.

Isto tako, ukazano je na potencijalno rješenje naplate potraživanja za isporučenu sirovinu, u cilju otklanjanja prepreka za sklapanje ugovora nastalih uslijed dugovanja, te je Uprava društva Hrvatske šume d.o.o donijela Odluku kojom se odobrava obročna otplata potraživanja svim kupcima koji nisu sklopili ugovor za 2021. zbog poteškoća u poslovanju uzrokovanih višom silom, pa tako i društvima iz Grupe Požgaj.

Također, uslijed epidemije koronavirusa kao mjera za pomoć sektoru prerade drva i proizvodnje namještaja, prihvaćen je i prijedlog za odgodom roka plaćanja dospjelih obveza Hrvatskim šumama d.o.o. za drvne sortimente, što su iskoristila društva iz Grupe Požgaj.

Ministarstvo poljoprivrede u okviru svoje nadležnosti upravo provodi evaluaciju i analizu modela opskrbe drvnom sirovinom, nakon čega će pristupiti izradi strategije razvoja ovih djelatnosti za novo razdoblje, razvoja koji mora doprinositi i povećanju odgovornosti za korištenje drvnog resursa, priopćeno je iz Ministarstva poljoprivrede. .