Prijevare s nekretninama i mito: USKOK podigao optužnicu protiv 26 osoba

Izvor: Nacionalno/D.Prša

USKOK je podigao optužnicu protiv 26 osoba zbog organiziranih prijevara s nekretninama te primanje i davanje mita. Kako doznaje N1, jedan od optuženih je Krešo Matić. Priopćenje USKOK-a prenosimo u cijelosti.

USKOK je, nakon provedene istrage, pred Županijskim sudom u Zagrebu podigao optužnicu protiv 26 okrivljenika, zbog počinjenja kaznenih djela zločinačkog udruženja, prijevare i pomaganja u prijevari u sastavu zločinačkog udruženja, krivotvorenja isprave i pomaganja u krivotvorenju isprave u sastavu zločinačkog udruženja, pomaganja u prijevari te primanja i davanja mita.

Kako su varali?

Okrivljenici bi najprije pribavili podatke o preminulim osobama čije nasljedstvo nije raspodijeljeno ili o osobama koje iz drugih razloga nisu u mogućnosti štititi svoje pravne interese, a potom su, u svrhu skrivanja nelegalnog načina stjecanja, prenosili vlasništvo nad nekretninama oštećenika na članove udruženja i druge s njima povezane osobe putem nevjerodostojne ugovorne dokumentacije i sklapanjem pravnih poslova među članovima udruženja i s drugim osobama koje su u tu svrhu angažirali. Također su pronalazili treće osobe koje su na temelju povjerenja u zemljišne knjige kupovale tako stečene nekretnine bez znanja o njihovom prethodnom nezakonitom stjecanju.

U realizaciji navedenog, I. okr. je u zakupljenom prostoru svog trgovačkog društva u Zagrebu uspostavio sjedište zločinačkog udruženja gdje je radi pružanja pravnih savjeta i stvaranja privida legalnog poslovanja s nekretninama angažirao III. okr. da registrira i obavlja svoju odvjetničku djelatnost, te da pruža pravne savjete potrebne za ostvarenje opisanih ciljeva zločinačkog udruženja, iako je znao da njegovi savjeti služe nezakonitom pribavljanju vlasništva nad nekretninama.

Tako su I. i II. okr. osobno te angažiranjem V., VI., VIII., IX., XIII., XVII. i XVIII. okr. pronalazili prikladne nekretnine i osobe na koje bi se vlasništvo tih nekretnina moglo knjižiti i prenositi putem nevjerodostojne dokumentacije ili sklapanjem pravnih poslova između članova udruženja i drugih angažiranih osoba. Nakon toga su I. i II. okr. sastavljali ugovornu dokumentaciju na koju su prema potrebi stavljali nevjerodostojne potpise ugovornih strana i izrađivali nevjerodostojne javnobilježničke ovjere na tim dokumentima.

Pritom su I. i II. okr., uz obećanje imovinske koristi, angažirali VI., VIII., X. do XVII., XIX., XX., XXV. i XXVI. okr. da budu ugovorne strane na tako sastavljenim ugovorima te posljedično nositelji prava vlasništva i drugih stvarnih prava na nezakonito stečenim nekretninama. Navedeni su okrivljenici tako, po uputama I. i II. okr., potpisivali dokumente, podnosili ih na ovjeru kod javnih bilježnika te nadležnim sudovima na provedbu uknjižbe, iako su bili svjesni da nikakvi ugovori sa zakonitim vlasnicima nekretnina nikada nisu bili sklopljeni.

Također su III. okr. angažirali za pribavljanje posjeda jedne nezakonito stečene nekretnine, dok su IV. okr. angažirali za izradu dokumentacije za uknjižbu vlasništva na nekretninama stečenim krivotvorenim ugovorima, VII. okr. za pronalazak krajnjeg kupca nekretnine te XIII. okr. za čuvanje posjeda jedne nekretnine od trećih osoba. K tome, VIII. okr. je angažirao i XXI. i XXII. okr. kao sudionike pravnih poslova u nezakonitom stjecanju vlasništva.

Ogromna novčana šteta

Na opisani način su su vlasnike nekretnina i njihove nasljednike oštetili za vrijednost u ukupnom iznosu od 2.373.190,57 eura, a kupce od kojih su primili djelomičnu ili cijelu kupoprodajnu cijenu, a da nisu prenijeli vlasništvo nekretnina oštetili za ukupan iznos od 111.706,95 eura. Neovlaštenim prisvajanjem nekretnina i njihovom daljnjom prodajom okrivljenicima je pribavljena korist u ukupnom iznosu od 845.971,35 eura koju su I., II., III., V., VI., VII., VIII., X., XI., XII., XIII., XVII., XVIII., XXVI. međusobno podijelili sukladno dogovoru i ulogama u zločinačkom udruženju.

Osim toga, u razdoblju od 24. studenog 2020. do 28. ožujka 2021. u Zagrebu, XXIII. okr. je, nakon što mu se obratio V. okr., dogovorio s XXIV. okr. policijskim službenikom PU zagrebačke da će mu za naknadu od 200,00 eura iz Informacijskog sustava MUP-a dostavljati tražene službene podatke o osobama i vozilima. Sukladno dogovoru XXIV. okr. je iz Informacijskog sustava MUP-a pribavio osobne i statusne podatke za više osoba i podatke o raspisanim potragama za više vozila te ih je putem XXIII. okr. dostavio V. okr. za što mu je V. okr. putem XXV. okr. predao dogovoreni iznos.