Prijavljeno 35.441 stambenih objekata oštećenih u potresu, a pregledano 25.402

U Sisačko-moslavačkoj županiji do sada je prijavljeno da je 35.441 stambeni objekt oštećen u razornom potresu, a pregledano ih je 25.402, izvijestili su u četvrtak iz županije, na temelju ažuriranih ArcGIS podataka.

Utvrđeno je da je 308 objekata neuporabljiva zbog vanjskih utjecaja, a 3046 zbog oštećenja. Privremeno neuporabljivih objekata kojima je potreban detaljan pregled je 2535, a onih kojima trebaju mjere hitne intervencije je 3038.
Kako se navodi u izvješću, 595 je objekata koji su uporabljivi bez oštećenja, a onih bez ograničenja je 5736.
Uporabljivih objekata s preporukom o postupanju je 10.144.