Predstavljeni planovi: Agrokor rasprodaje dio imovine

Najavljeno restrukturiranje Maloprodaje, nastavak rasta ključnih pokazatelja Poslovne grupe Hrana, kapitalizacija prethodnih strateških investicija u Poljoprivredi te rasprodaja ostalih netemeljnih djelatnosti.

Danas su predstavljeni planovi održivosti pet poslovnih segmenata Agrokor koncerna koji uključuju Agrokor d.d., Maloprodaju, Prehranu, Poljoprivredu i Agrokor imovinski portfelj (Agrokor Portfolio Holdings).

Uz Antu Ramljaka, izvanrednog povjerenika i Alastaira Beveridgea, glavnog savjetnika za restrukturiranje, planove održivosti i poslovne budućnost kompanija i pojedinih poslovnih segmenata Agrokora predstavili su savjetnici izvanrednog povjerenika: Teo Vujčić, savjetnik izvanrednog povjerenika za maloprodaju, Zvonimir Mršić, savjetnik izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu hrana, Vlado Čondić-Galiničić, savjetnik izvanrednog povjerenika za poslovnu grupu poljoprivrede te Irena Weber, savjetnica izvanrednog povjerenika za non-core poslovanje i imovinski portfelj.

U proteklih šest mjeseci Uprava i management Agrokora i pojedinačnih kompanija u suradnji s Alix Partnersima kao glavnim savjetnicima za restrukturiranje intezivno su radili na razvoju planova održivosti za pojedinačne kompanije i poslovne grupe unutar Agrokor koncerna. Plan je rezultat znatnih napora uloženih u postizanje operativnog poboljšanja tijekom proteklih mjeseci i pruža stabilnu platformu za buduće poslovanje i nagodbu.

Pritom je u sklopu plana stavljen najveći fokus na poboljšanju EBITDA, stabilizaciji poslovanja i osiguranju likvidnosti, važnosti ljetne sezone i ponovnom stjecanju povjerenja tržišta. Razrada Agrokorovog plana predstavljala je znatne izazove kao što su rad s nepouzdanim i nekonzistentnim podacima, budući da je PwC provodio reviziju paralelno s izradom planova, te činjenicu da proces tražbina još nije bio gotov kao i da nije definirana nagodba.

U 2016. godini Agrokor koncern je generirao prihode veće od 6 milijardi EUR sa značajnim učincima konsolidacije po čitavoj grupaciji Agrokor i EBITDA od 230 mil. EUR u osnovnim djelatnostima. Sveukupno, tržišta na kojima Agrokor posluje imaju snažne projekcije rasta te općenito pozitivnu ekonomiku na području opskrbe. Za prihod strateških djelatnosti koje čine jezgru poslovanja očekuje se pad od 5%, dok je između 2016. i 2021. planirano udvostručenje EBITDA. Očekuje se da će strateške djelatnosti koje čine jezgru poslovanja u razdoblju do 2021. generirati više od 1,4 milijarde EUR slobodnog novčanog tijeka.

U segmentu Planova održivosti poslovne grupe Maloprodaje (koja uključuje Mercator, Konzum, Velpro, Tisak, Konzum BiH) naglašeno je da više od 75% prihoda Agrokorovog sektora maloprodaje dolazi iz Slovenije i Hrvatske. Agrokorova maloprodaja u regiji posluje na više od 2.800 lokacija i 1,1 milijuna metara kvadratnih prostora te pruža usluge za 17,5 milijuna stanovnika.

U prošlosti je fokus bio usmjeren na rast prihoda u kombinaciji sa visokom razinom kapitalnih investicija. Implementirana je velika infrastruktura visokih fiksnih troškova sa nizom nepovoljnih komercijalnih i monetizacijskih aranžmana (kao naprimjer “sale and leaseback“) koji su umanjivali zaradu. Nadalje, Tisak i Velpro u prošlosti su se bavili neprofitabilnim popratnim djelatnostima (uglavnom transportom i distribucijom) koje su sada uklonjene, a nivou cijelog poslovnog segmenta vidljiva je velika potreba za znatnim smanjenjem troškova. Strategije maloprodajne djelatnosti u različitim kompanijama variraju, ali zajedničke teme obuhvaćaju svođenje veličine kompanija na ispravnu mjeru, eliminaciju svih višaka te veliki fokus na povećanje EBITDA koja značajno odstupa od standarda industrije.

Poslovna grupa Prehrana sastoji se od 4 segmenta (pića, zamrznuta hrana, ulja i meso) i 21 kompanije (Jamnica, Roto Dinamic, Sarajevski Kiseljak, Fonyodi, Nova sloga, Mg Mivela, Jamnica Maribor, Ledo, Ledo Čitluk, Frikom, Zvijezda, Dijamant i PIK Vrbovec). O važnosti ovog poslovnog segmenta najbolje govori i činjenica da djelatnost Hrane čini čak 64 % od ukupne realizirane EBITDA Agrokora u 2016. godini u iznosu od 230 mil. EUR u osnovnim djelatnostima.

Poslovna grupa Hrana premašuje kombinirani standard industrije od 10% EBITDA marže za 2 postotna boda, što se temelji na visokim tržišnim udjelima, vrijednosti branda i snažnim distribucijskim platformama. Kompanije i brendovi ove poslovne grupe imaju visoke do dominantne tržišne udjele u glavnim kategorijama proizvoda s dokazanim povijesnim rezultatima koji nadmašuju konkurenciju te održavaju rast prihoda i visoku profitabilnost.

Agrokor tako ima vodeće brendove u djelatnostima mineralne i aromatizirane vode / sladoleda / ulja, margarina i majoneze u Adria regiji te u djelatnosti svježeg mesa i mesnih prerađevina u Hrvatskoj. Ove kompanije imaju veliki potencijal razvoja i plasmana inovativnih proizvoda te sposobnost otvaranja tržišta za dopunske i potpuno nove kategorije,a postoji i značajan potencijal u racionalizaciji proizvodnih procesa između proizvodnih subjekata u različitim zemljama. Očekuje se da će Hrana između 2018. i 2021. generirati 470 mil. EUR slobodnog novčanog tijeka.

Poslovna grupa Poljoprivreda (u koju spadaju Belje, PIK Vinkovci, Vupik, Agrokor trgovina, Agrolaguna i Mladina) vodeća je poljoprivredna djelatnost u Hrvatskoj i jedan od najvećih poljoprivrednih subjekata u regiji. Glavne poljoprivredne aktivnosti sadržane su u tri operativna društva koja zajednički kontroliraju više od 32.000 ha obradivih površina u istočnoj Hrvatskoj. Poslovna grupa Poljoprivreda će ubirati plodove kapitalnih investicija iz proteklih godina, uz prinose proizvodnosti daleko iznad nacionalnog prosjeka te jake operativne poluge i u potpunosti integriranom proizvodnjom „od polja do stola, tradiciju i stručno znanje koje nadilazi isključivo financijsku metriku. Očekuje se da će ova poslovna grupa između 2018. i 2021. generirati 155 milijuna eura slobodnog novčanog tijeka. Prihod poslovne grupe će biti manji budući da će Agrokor trgovina izaći iz djelatnosti trgovanja s trećim stranama, a očekuje se udvostručenje EBITDA marže cijele poslovne grupe s 6% u 2016. na 12%, što će se postići konsolidacijom poslovnih aktivnosti i daljnjim poboljšanjem učinkovitosti proizvodnje.

Agrokorov imovinski portfelj sastoji se od 80 pravnih subjekata i 201 nekretnine (i dvije pokretnine) koje uključuju 21.609 m² uredskog prostora, 3.376 m² prostora komercijalne namjene, 5.077 m² prostora stambene namjene, 30.341 m² industrijske imovine i 160 ha zemljišta, a koje ne spadaju u temeljno poslovanje Agrokora. Neke od većih kompanija su Adratica.net, Karisma Hotels Adriatic, Zagreb plakat, Projektgradnja, Kikindski mlin, Solana Pag, Poliklinika Aviva…

Fokus Agrokorovog imovinskog portfelja je na minimalizaciji odljeva gotovog novca i generiranju vrijednosti. Ključne inicijative uključuju prodaju podružnica i nekretnina od koje se očekuje 40 milijuna EUR gotovina kroz četiri godine prema konzervativnom scenariju, kao i smanjenje iznosa najamnina te raskid nepovoljnih najmova.

Agrokor d.d. kao krovno društvo, postat će fokusiranije, a u svrhu pojednostavljenja strukture Agrokor Grupe. Funkcije planiranja i upravljanja će za sada nastaviti izvoditi Agrokor d.d. iako je planirano da se ove aktivnosti s vremenom premjeste ili razviju u operativnim kompanijama. Broj zaposlenika i pripadajući troškovi biti će smanjeni s vremenom, a sam Agrokor d.d. postati će servis za izvještaje i planiranje za puno manji dio poslovnih aktivnosti što će i smanjiti davanja pojedinačnih kompanija sa ciljem da se istodobno izgrade relevantne funkcije u pojedinačnim kompanijama te stvore određene rezerve.

Uslijed svega gore navedenog osnovni zaključci ovog opsežnog plana održivosti svode se na znatno restrukturiranje Maloprodaje te nastavak rasta i optimizacije učinaka EBITDA u poslovnoj grupi Hrana. Poslovna grupa Poljoprivreda će žeti plodove kapitalnih investicija iz prošlosti, a istodobno će imovina ostalih djelatnosti biti prodana, a zaposlenici Agrokora d.d. će u najvećem dijelu biti premješteni u operativne djelatnosti.

Ovakav plan održivosti omogućit će dugoročni opstanak većine Agrokorovih kompanija te unapređenje profitabilnosti i ostalih ključnih poslovnih pokazatelja u svim poslovnim segmentima što će osigurati i očuvanje razine zaposlenosti i daljnji pozitivan utjecaj na ukupno gospodarstvo Hrvatske i regije u kojoj Agrokor posluje.