Predstavljena monografija „Herojski Vukovar”

U Vukovaru je predstavljena prva knjiga znanstvenog projekta „HEROJSKI VUKOVAR: povijest grada i život Vukovaraca tijekom 30 godina (1991. – 2021.)“ koja obrađuje relevantne teme koje su obilježile povijest Vukovara.

Osnovne platforme koje su kreirale sudbinu grada Vukovara bile su politička, vojna te posebice medijska priprema agresije na Hrvatsku i Vukovar, bazirana na neistini, manipulaciji te krivotvorenju činjenica. Upravo iz tog razloga, Grad Vukovar je dao svoju punu podršku ovom projektu koji predstavlja vrijedan doprinos istini Domovinskog rata, utemeljen na utvrđenim znanstvenim činjenicama i spoznajama.

Naša povijest, ali i sadašnjost uče nas da moramo biti spremni na manipulaciju, stoga su publikacije ovakve vrste od izuzetne važnosti kako bi razumjeli sve uzroke i posljedice povijesnih događaja. Zahvaljujem se izdavaču monografije Društvu za promicanje hrvatske znanosti i kulture CROATICA, svim ostalim sudionicima i partnerima na projektu te se radujem nastavku projekta, kojeg će pratiti i drugo izdanje, izjavio je Ivan Penava gradonačelnik grada Vukovara.