Predstavljamo: Poliklinika “Srčana” – pročitajte za svaki slučaj

Poliklinika srčano foto

Poliklinika za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i ehabilitaciju “Srčana” započela je djelovati 1950. godine kao prva zagrebačka preventivno usmjerena kardiološka ustanova pod nazivom Dispanzer za bolesti srca. Već tada prepoznat je značaj kardiovaskularnih bolesti te njihov povećani pobol i smrtnost.

Kasnije, 1961. godine, kao Stanica za bolesti srca grada Zagreba ulazi u sastav Zavoda za zaštitu zdravlja grada Zagreba. Iz njega se izdvaja 1990. godine u samostalnu ustanovu pod nazivom Zavod za prevenciju kardiovaskularnih bolesti i rehabilitaciju, a 1994. godine dobiva današnji naziv.

Danas je Poliklinika „Srčana“ moderna ustanova sekundarne zdravstvene zaštite čiji je osnivač Grad Zagreb i koja provodi:

 • specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu i dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti već 67 godina;
 • ambulantno liječenje i medicinsku rehabilitaciju kardiovaskularnih bolesnika već 35 godina.

Rad ustanove odvija se na dvije lokacije (u Draškovićevoj 13 i u Sigetu – Avenija Većeslava Holjevca 22) koje su suvremeno opremljene za kompletnu neinvazivnu i funkcijsku dijagnostiku kardiovaskularnih bolesti. Zdravstveni djelatnici su nastavnici i mentori studentima Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Osijeku, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci, Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstvenog veleučilišta u Zagrebu i Stručnog studija sestrinstva na Visokoj tehničkoj školi u Bjelovaru.

Ostali radnici VSS su: diplomirana medicinska sestra, profesorica kliničke psihologije, magistra medicinske biokemije2magistra ekonomije i diplomirani pravnik. Ostali radnici VSS/SSS su 32 med. sestre/fizioterapeuti – 25 prvostupnikasestrinstva/fizioterapije (72%), 4 su na školovanju, dok je nemedicinskih djelatnika 18%.

U Poliklinici se održava nastava iz:

 • Edukacija specijalizanata na užoj specijalizaciji iz kardiologije iz KVR
 • Edukacija – Poslijediplomski specijalistički studij: Ultrazvuk u kliničkoj medicini  – smjer kardiologija / MEFOS
 • Edukacija studenata:
  • Zdravstveno veleučilište (5 studija)
  • Filozofski fakultet / Hrvatski studiji
  • Hrvatsko katoličko sveučilište.

Djelatnici Poliklinike Srčana sudjeluju u nastavnim aktivnostima na nekoliko visokoškolskih ustanova u RH i to na Medicinskom fakultetu Osijek

Liječnici Poliklinike „Srčana“ aktivni su u znanstvenim i stručnim aktivnostima iz područja kardiologije, e-kardiologije, interne medicine, epidemiologije i kardiovaskularne rehabilitacije, te sudjeluju u radu stručnih društava u zemlji i inozemstvu. Tijekom zadnjih godina u Poliklinici je vođeno niz projekata koji su bili namijenjeni koronarnim bolesnicima ili široj zajednici, kao što su:

 • Otvorene i ciljane javnozdravstvene akcije mjerenja čimbenika kardiovaskularnog rizika u suradnji sa Gradskim uredom za zdravstvo i Zakladom Hrvatska kuća srca
 • Hodanjem do zdravlja
 • Obilježavanje Svjetskog dana srca (sudjelovanje na svih 26 dosadašnjih akcija)
 • Obilježavanje Svjetskog dana hipertenzije
 • Promicanje zdravlja u lokalnoj zajednici u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo Grada Zagreba
 • Suradnja s Hrvatskim savezom slijepih osoba
 • Suradnja s Udrugom za suzbijanje pretilosti „10 dana do zdravlja – pokrenite se na Sljemenu u ritmu zdravih koraka” (sudjelovanje na 12 dosadašnjih akcija)
 • Projekt „Promocija zdravog načina života koronarnih bolesnika” – 5 radionica
 • Projekt „Osvješćivanje o prekomjernom unosu soli”– 4 radionice u 2 OŠ
 • Projekt u suradnji sa Gradskim uredom za zdravstvo – Rana dijagnostika, liječenje i praćenje arterijske hipertenzije
 • Projekt provođenja preventivnih kardiovaskularnih pregleda za osobe s invaliditetom u suradnji s Gradskim uredom za socijalnu zaštitu i osobe s invaliditetom.

Također od početka sudjeluju u projektu „Čuvari srca“Hrvatskog kardiološkog društva i Zaklade Hrvatska kuća srca.

Pod pokroviteljstvom Svjetske zdravstvene organizacije (SZO) u 27 zemalja svijeta provodilo se već nekoliko desetljeća niz aktivnosti u svezi programa „Countywide Integrated Noncommunicable Disease Intervention (CINDI)“. Hrvatska je jedna od tih zemalja, a Poliklinika „Srčana“ sudjelovala je u tom programu.

 

„Držimo da je budućnost Poliklinike „Srčana“ trajno usmjerena na boljitak zdravlja građana grada Zagreba i svih bolesnika koji dolaze k nama bilo zbog pregleda, dijagnostičke obrade ili rehabilitacije.

Polikliniku vidimo kao prestižnu ustanovu kardiovaskularnog zdravlja, istovremenu usmjerenu i na nastavnu i znanstveno istraživačku djelatnost, kao i provođenje rehabilitacije i telerehabilitacije najsuvremenijim medicinskim metodama.

Na taj način možemo najbolje primijeniti preporuku Europskog kardiološkog društva da prevencija i rehabilitacija srčanih bolesti trebaju biti temelj kardiovaskularnog zdravlja svih ljudi u XXI. stoljeću.“

– Ravnatelj Poliklinike “Srčana”, doc.prim.dr.sc. Goran Krstačić, dr.med.spec. internist-kardiolog, prof.v.š, FESC, FEHRA (http://upuz.hr)