Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković na temu Žene u politici i javnom diskursu

Drugog dana Europske konferencije predsjednika parlamenata Vijeća Europe, predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković obratio se na temu Žene u politici i javnom diskursu.

Predsjednik Jandroković istaknuo je da je opredjeljenje za jednakost preduvjet istinske demokracije te da u većini društava postoji široko suglasje o tome trebaju li žene biti ravnopravne s muškarcima u procesu političkog i javnog odlučivanja. Međutim, pokazatelji govore kako tu ravnopravnost mnoga društva teško postižu. Istaknuo je da postoji niz prepreka koje onemogućavaju veću održivost sudjelovanja žena u tom procesu, poput izbornih sustava, funkcioniranja političkih stranki, uloge i vrijednosti u određenim obiteljskim modelima i dr. Međutim, glavni problem leži u činjenici nerazumijevanja da ravnopravnost pretpostavlja stvarne promjene u svijesti ljudi i njihovom političkom ponašanju. Mnoga društva pokazuju pozitivni trend rasta sudjelovanja žena u političkom i javnom životu jer su uveli niz zaštitnih instrumenata kojima se želi ukinuti diskriminacija i zaštititi žene od neravnopravnosti – od pravobraniteljice za ravnopravnost spolova, nacionalnih politika do posebnih zakona koji propisuju kvote na izbornim listama. Međutim, drži da nije dovoljno isključivo oslanjanje na zaštitne mehanizme, kvote i provedbu afirmativnih mjera, već je potreban jedan drugačiji pristup – prije svega obrazovanje mladih i stalno upozoravanje na praksu neravnopravnosti. Kada je riječ o govoru mržnje prema ženama u političkom djelovanju, predsjednik Hrvatskoga sabora upozorio je da svi koji se bave politikom imaju obvezu suzbijanja i osuđivanja svakog oblika govora mržnje te promoviranja pozitivnog pristupa, argumentiranog političkog dijaloga te kontinuiranog pozivanja na suzdržavanje od neprihvatljivog izražavanja, koje uključuje i svaki diskriminatorni oblik izražavanja prema zastupnicama.

Predsjednik Sabora Jandroković istaknuo je da je na svim dijelovima društva, a posebno na političarima i drugim javnim osobama te medijima, odgovornost da prenesu poruke javnosti koje nisu diskriminatorne, da stvaraju društvenu klimu koja osuđuje i obeshrabruje mržnju, nesnošljivost i isključivost te da djeluju u prevenciji i sankcioniranju ovih vrsta djela.