Pravna država “na djelu”, odbijene optužnice protiv Kutle i Gucića zbog zastare

Pero Kovačević

Piše: PERO KOVAČEVIĆ

Sjećate li se Miroslava Kutle i Josipa Gucića? Obilježili su ovi tajkuni prosces pretvorbe i privatizacije u Hrvatskoj u devedesetim godinama prošlog stoljeća .

Obilježili su bolje rečeno pljačku i grabež u priči zvanoj pretvorba i privatizacija na „hrvatski način“. Dvadeset i pet godina od počinjenja kaznenih djela za koja ih se teretilo i poduzinja optužnica dočekali su presude i to istog dana.

Naravno nastupila je zastara. Općinski kazneni sud u Zagrebu, u dva odvojena postupka, objavio je presude po kojima su protiv Kutle i Gucića zbog zastare odbijene optužbe za zlouporabe u gospodarskom poslovanju. Naravno da se institucije pravne države neće upitati čijom“ zaslugom“ je nastupila zastara, a izgledno je da nitko i neće odgovarati zbog zastare.

Dapače još će država, odnosno porezni obveznici Miroslavu Kutli i Josipu Guciću morati naknaditi troškove postupka. Opet dolazimo do zaključka o stanju u pravosuđu i (ne)funkcioniranju institucija pravne države te da su u nas jedino organizirani organizirani kriminal i korupcija.