Poznate naknade za izborna povjerenstva, uskoro i za biračke odbore

Poznati su iznosi naknade koju će za svoj rad na parlamentarnim izborima dobiti članovi izbornih povjerenstava izbornih jedinica, gradova i općina, naknade se nisu mijenjale u odnosu na izbore iz 2016., kažu u u Državnom izbornom povjerenstvu (DIP).

Izborna povjerenstva izbornih jedinica imaju stalni i prošireni sastav, prvi ima šest, drugi osam članova, prve imenuje DIP iz reda sudaca i istaknutih pravnika, druge dogovorno predlažu većinske i oporbene stranke odnosno koalicije sukladno stranačkom sazivu Hrvatskog sabora.

Stalni sastavi za svoj će rad dobiti 6000 kuna neto po osobi, prošireni 3000 kuna po osobi. Stalnom sastavu izbornog povjerenstva Grada Zagreba pripada naknada od 5500 kuna neto po osobi, proširenom 2750 kuna po osobi.

Naknade za izborna povjerenstava ostalih gradova određene su prema opsegu posla, odnosno broju biračkih mjesta koje pokrivaju.

U velikim, odnosno gradovima s više od 61 mjesta, članovi stalnog sastava povjerenstva dobit će naknadu od po 4500 kuna, proširenog po 2250 kuna.

Najmanju će naknadu, od 1500 odnosno 750 kuna, dobiti članovi stalnih i proširenih povjerenstava u najmanjim gradovima i općinama, onima s jednim do pet biračkih mjesta.

Naknada za biračke odbore znat će se uskoro

Koliku će naknadu za svoj rad dobiti članovi više od 6500 biračkih odbora znat će se uskoro. Na izborima za Sabor 2016. godine za članove odbora naknada je iznosila 300 kuna, a za predsjednika i njegova zamjenika 350 kuna.

Biračke odbore čine predsjednik i četiri člana, te njihovi zamjenici, ukupno, dakle, 10 osoba.  

Birački odbori za parlamentarne izbore 5. srpnja imenuju se najkasnije pet dana prije izbora. Imenuje ih izborno povjerenstvo izborne jedinice u kojoj se nalaze, a na prijedlog nadležnog općinskog, odnosno gradskog povjerenstva.

Predsjednik i njegov zamjenik ne smiju biti članovi ni jedne političke stranke, a poželjno je da budu pravnici. Po dva člana i zamjenika dolaze iz većinske i oporbene stranke ili koalicije, sukladno stranačkom sazivu nedavno raspuštenog Hrvatskog sabora.

Stranke trebaju imena svojih ljudi dostaviti nadležnim povjerenstvima najkasnije osam dana prije izborne nedjelje.