Pozivamo gradonačelnicu Ikić Baniček i vijećnike da se ispričaju i priznaju kako ne znaju ili ne žele bolje ovome Gradu

Gradsko vijeće Grada Siska zajedno sa Kristinom Ikić Baniček ne želi nižu cijenu vrtića, uz obrazloženje da je trenutna cijena sasvim pristojna!

Nakon što je na prošloj sjednici Gradskog vijeća Grada Siska vladajuća većina na čelu s Kristinom Ikić Baniček odbila zaposliti 50 žena koje bi skrbile o 200 korisnika za što bi iz EU fondova dobili 7 milijuna kuna, slična situacija se nastavila i danas, priopćenjem se oglasio Klub vijećnika HDZ-a, HSLS-a, HSP AS-a i HKS-a.

Danas smo na 6. sjednici Gradskog vijeća, tražili uvrštavanje na Dnevni red Odluke o izmjeni Odluke o načinu i uvjetima sudjelovanja roditelja u cijeni programa dječjih vrtića grada Siska, kojom bi se roditeljima s više djece osigurala niža cijena vrtića, a da se time ne proizvodi dodatan trošak za proračun Grada.

Predloženom Odlukom, ne isključuje se smanjivane cijene vrtića ako drugo dijete još nije krenulo u vrtić ili ide u osnovnu školu, tako bi za drugo dijete roditelji ostvarili smanjenje od 50%, a za treće dijete od 75% cijene vrtića. Posebnost je ove odluke što bi za četvrto i svako iduće dijete vrtić bio potpuno besplatan.

Vladajuća većina koja podržava gradonačelnicu Ikić Baniček, nije podržala ovaj prijedlog, uz obrazloženje kako je ova mjera nesuvisla, kako je cijena vrtića u Sisku sasvim pristojna i da će Grad Sisak i dalje nastaviti ulagati u infrastrukturne projekte.

Potrebno se zamisliti i zapitati tko zapravo vodi Grad Sisak, kojim su to motivima vijećnici vladajuće većine bili vođeni kada su odbili podržati ovu mjeru? Jesu li to naknade u odborima, upravnim vijećima, nadzornim odborima, radna mjesta ili nešto sasvim drugo kada podržavaju gradonačelnicu da jedino kreditnim zaduživanjem Grada osmišljava i realizira projekte?

Nisu li oni upravo izabrani u Gradsko vijeće da zastupaju interese svih građana grada Siska i na dobrobit tih istih građana, a ne da budu suzdržani kada su u pitanju ovako važne odluke. Kako je ne podržavanje niže cijene vrtića za dobrobit građana?

Možda im Gradonačelnica nije dobro objasnila financijsku konstrukciju, pa ćemo mi ponoviti. Naime, za realizaciju projekta uređenja Holandske kuće Grad Sisak je predvidio gotovo 4,3 milijuna kuna iz vlastitih izvora, općih prihoda i primitaka. Navedenim iznosom direktno se tereti građane jer su to sredstva prikupljena, između ostalog, od poreza i prireza.

Naši vijećnici predložili su da se 60 % od navedenog iznosa financira iz Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini koja podmiruje takve troškove. Na taj način uštedili bi 2,5 milijuna kuna koje bi se preusmjerili na realizaciju drugih aktivnosti.

S druge strane, sredstva za ovu Odluku već su osigurana u Proračunu Grada Siska. Ministarstvo za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku odobrilo je Gradu Sisku oko 1 milijun kuna za subvenciju školske kuhinje za učenike u riziku od siromaštva. Za istu namjenu, Grad Sisak je predvidio sredstva iz drugog izvora unutar Proračuna, iz općih prihoda i primitaka. Preusmjeravanjem sredstava osigurala bi se subvencija dječjim vrtićima a da se ne povećavaju izvorno planirana sredstva i ne stvara nikakav dodatan trošak u proračunu.

Pozivamo gradonačelnicu Ikić Baniček i vijećnike koji podržavaju ovakvu politiku vođenja Grada Siska na uštrb roditelja s više djece i visokim cijenama vrtića, da se ispričaju i priznaju kako ne znaju ili ne žele bolje ovome Gradu, stoji u priopćenju za medije.