Povjerenstvo: Ćorić povrijedio načela nepristranog i savjesnog postupanja

Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa utvrdilo je da je ministar Tomislav Ćorić povrijedio načela nepristranog i savjesnog postupanja zbog sudjelovanja u glasovanju na kojem se njegovog vjenčanog kuma Petra Sprčića imenovalo članom uprave HEP-a.

Zaključkom povjerenstva, prihvaćenim većinom glasova, utvrđeno je da je zbog propusta deklariranja kumske povezanosti i izuzimanja od glasovanja na sjednici vlade u prosincu 2017. došlo do povrede članka pet, odnosno savjesnosti i nepristranosti, za što nije propisana sankcija.

Izvjestitelj u tom predmetu Davorin Ivanjek zaključio je kako je neosporno da je Ćorić sudjelovao na vladi i da je glasao o prijedlogu, a odbacio je pritom Ćorićeve tvrdnje iz očitovanja o nemogućnosti vođenja postupka samo zato što nije predviđena sankcija i da bi to bila arbitrarna odluka povjerenstva, objasnivši da je takvu prasku povjerenstva već potvrdio Visoki upravni sud.

Ivanjek je zaključio također da dužnosnik pogrešno shvaća da odredbe načela djelovanja moraju biti povezane s nekim dugim odredbama zakona jer se u konkretnom slučaju radi o eventualnim etičkim propustima. Za tvrdnju o neodređenoj pravnoj normi Ivanjek je rekao da su načela u dovoljnoj mjeri određena, iako zakoni ne propisuju sve situacije u realnom životu.

No jasno je, zaključio je Ivanjek, da se u takvim situacijama, primjerice kad se glasa o kumu, ne može biti nepristran. U Ćorićevom slučaju, rekao je Ivanjek ne radi se o teškoj povredi zakona, ali povjerenstvo svojim odlukama želi uspostaviti visoke standarde postupanja dužnosnika.

Članice povjerenstva Tončica Božić i Aleksandra Jozić-Ileković u svojim su izlaganjima rekle kako smatraju da Ćorić nije povrijedio članak pet.

Božić je je rekla kako joj se čini da je odluka pretjerana i ekstremna jer nigdje ne piše u kakvim bi se situacijama dužnosnik trebao izuzeti kad je povezan s nekom osobom, osim što to postoji u praksi povjerenstva koju dužnosnici ne čitaju. U konkretnom slučaju postojao je javni natječaj i vladi su predloženi kandidati o kojima se nije diskutiralo već je sve prihvaćeno u paketu, rekla je Božić.

Jozić-Ileković složila se da je dužnosnik trebao prepoznati rizičnu situaciju, ali ne i da je počinio povredu zakona zbog toga što nije prepoznao takvu situaciju. Smatra da Zakon o sprječavanju sukoba interesa nije dobar i da ga treba pojasniti radi zaštite pravne sigurnosti.

Ćorić: To je vrijednosni sud i mišljenje povjerenstva

Ćorić, koji je u to vrijeme bio ministar zaštite okoliša, a sada je ministar gospodarstva, u očitovanju je odbacio tvrdnju da propust deklariranja i izuzimanja može dovesti do nesvjesnosti i pristranog postupanja, zaključivši da je to vrijednosni sud i mišljenje povjerenstva koje nije utemeljeno na Zakonu o sprječavanju sukoba interesa.

Uz to, ministar je u očitovanju naveo da povjerenstvo u tom slučaju nema ni pravnu osnovu za sankcioniranje te da mu zakon ne daje ovlast da utvrdi povredu načela djelovanja koja nije povezana s konkretnom odredbom zakona, što proizlazi iz načela vladavine prave koje zahtjeva da građanin, odnosno dužnosnik mora znati svoja obveze kako bi mogao prilagoditi ponašanje.

Naveo je također da njegov glas za Sprčića nije bio odlučujući jer vlada odluke donosi natpolovičnom većinom, dok bi deklariranjem kumske povezanosti došlo do stigmatiziranja osobe i nastanka sumnje u njezine stručne kvalifikacije.

Povjerenstvo je pokrenulo postupak protiv predsjednice Glasa Anke Mrak Taritaš koja je prijavljena da kao zastupnica prima plaću, odnosno naknadu za rad u Hrvatskom saboru i zagrebačkoj Gradskoj skupštini.

Postupak nije pokrenut protiv guvernera HNB-a Borisa Vujčića, njegove zamjenice Sandre Švaljek i viceguvernera koji su bili prijavljeni za sukob interesa zbog donošenja pravilnika o prodaji spornih i nenaplativih kredita fizičkih i pravnih osoba i korisnika kredita kod hrvatskih banaka stranim agencijama koje posluju u Hrvatskoj, a bave se naplatom nenaplativih potraživanja.