Policija očekuje da će se na migrantskoj ruti ovog proljeća naći pet županija

Paralelno s intenzivnom raspravom u Vijeću EU-a o reformi Dublinske uredbe i uspostavi zajedničkog Europskog sustava azila, u Europi se nastavljaju migracijska kretanja, pa i nezakonita, te je na hrvatskoj migrantskoj ruti rast ilegalnih prelazaka za dvije trećine veći nego lani, a policija  očekuje da će se na migrantskoj ruti ovog proljeća naći šest županija.

U priopćenju Hini policija navodi kako se pretpostavlja da bi sada tijekom proljeća na udaru mogle biti Osječko-baranjska, Vukovarsko-srijemska, Karlovačka, Ličko-senjska i Sisačko-moslavačka županija.

U Hrvatskoj je u nezakonitom prelasku državne granice u prva tri mjeseca 2018. procesuirana 1.371 osoba, što je povećanje od 72 posto, u odnosu na prvo tromjesečje prošle godine, kada je prijavljena  801 osoba. Bez obzira na način ulaska u Hrvatsku, povećan je i broj tražitelja azila. Od siječnja do ožujka 292 su osobe podnijele zahtjev za azil, u odnosu na 238 zahtjeva tijekom istog razdoblja lani.

Zbog ilegalnog ulaska u Hrvatsku, od 1. siječnja do 31. ožujka ove godine ukupno su vraćene u readmisijskom postupku 294 osobe, najčešće u Republiku Srbiju i Bosnu i Hercegovinu, zemlje iz kojih su migranti nezakonito ušli u Republiku Hrvatsku.

Među onih 1.371 nezakonitim migrantima najviše je državljana Afganistana, Kosova, Pakistana i Turske. Afganistanci u prva tri mjeseca zauzimaju dvadeset posto ukupnog broja nezakonitih migranata.

Konkretno, gledano po po državljanstvima u prvom tromjesečju ove i prošle godine broj Afganistanaca koji su procesuirani zbog nezakonitog prelaska državne granice sada je 399, a lani 126. Državljana Turske procesuirano je 159, u odnosu na 41 osobu lani, a iz Pakistana 115 prema 42.

Pao je broj državljana Kosova i Albanije i to Kosovara sa 252 na 163, a iz Albanije sa 98 na 88.

U postotku gledani, najveći je rast ilegalaca među Tunižanima, jer ih je sada 35, a lani je zabilježen jedan, te Sirijaca, sa 27 na  88 i Iranaca, sa 34 na 84.

Ostale zemlje porijekla procesuiranih ilegalnih migranata, uključujući i njihove pomagače, su BiH (26), Alžir (18), Irak (17), Maroko (12), Srbija (12) i Babglađeš (11), a zbog manjeg broja pojedinaca iz mnogih drugih zemalja policija u rubrici “ostali” vodi još 144 osobe.

Karlovačka županija je jedna od županija u kojoj su na putu od BiH prema Sloveniji migracije nedavno uzrokovale teško stradavanje trojice stranaca, ranije utapljanja, te učestale krađe čamaca, odjeće i hrane u vikendicama, ali karlovačka Policijska uprava o tome ne izvještava medije, odnosno ne izvještavaju da su počinitelji ili stradalnici stranci.

Ravnateljstvo policije je na upit Hine priopćilo da je u karlovačkoj Policijskoj upravi u vremenskom razdoblju od 1. siječnja do 31. ožujka uhvaćeno 103 osoba u nezakonitom prelasku, dok je u istom razdoblju prošle godine bilo 12 osoba, te da u postupanju policijskih službenika, pa ni u slučaju kada su, skačući preko mosta na rijeci Mrežnici, teško ozlijeđena trojica migranata, nije bilo  “elemenata prekoračenja ovlasti”, već da je postupanje “bilo sukladno i u granicama zakonskih ovlasti”. (H)