Pogledajte Mostov nacrt prijedloga za opoziv Martine Dalić

Foto: Nacionalno/D.Prša

Donosimo Mostov nacrt prijedloga opoziva potpredsjednice Vlade Martine Dalić, uz dodatak zastupnika Snage Gorana Aleksića (točka 7). Ostali članovi oporbe koji podržavaju zahtjev za opoziv imaju rok do sutra poslati svoj prijedlog

Podnositelji ovog Prijedloga zahtijevaju da se temeljem članka 125. stavka 3. Poslovnika Hrvatskoga sabora u Dnevni red sjednice Hrvatskog sabora odmah uvrsti točka Prijedlog za pokretanja pitanje povjerenja Martini Dalić, potpredjednici vlade i ministrici gospodarstva u Vladi Republike Hrvatske i to iz sljedećih razloga:

1. Hrvatski sabor je na svojoj sjednici održanoj 6. travnja 2017. donio Zakon o postupku izvanredne uprave u trgovačkim društvima od sistemskog značaja za Republiku Hrvatsku („Narodne novine“, br. 32/17., stupio na snagu 7. travnja 2017., u nastavku: Zakon). Dana 10. travnja 2017. Rješenjem Trgovačkog suda u Zagrebu broj: St-1138/17 otvoren je postupak izvanredne uprave nad koncernom AGROKOR i njegovim povezanim i ovisnim društvima. Istim Rješenjem za izvanrednog povjerenika na prijedlog Vlade Republike Hrvatske imenovan je Ante Ramljak.

2. Zakonom je, između ostaloga, propisano da će izvanredni povjerenik roku od 30 dana od imenovanja odabrati savjetnika za restrukturiranje, i po potrebi revizore, pravne savjetnike i druge savjetnike specijalizirane za pojedina područja, a vezano uz imenovanje savjetnika izvanredni povjerenik je obvezan ishoditi prethodno odobrenje Ministarstva nadležnog za poslove gospodarstva (čl. 12. st. 11. Zakona).
Također, Zakonom je propisana obveza izvanrednog povjerenika da svaki mjesec do prihvaćanja nagodbe podnosi izvješće središnjem tijelu državne uprave nadležnom za poslove gospodarstva, savjetodavnom tijelu, sudu i vjerovničkom vijeću o gospodarskom i financijskom stanju dužnika te o provedbi mjera predviđenih ovim Zakonom (čl. 12. st. 9. Zakona).

3. Izvanredni povjerenik Ramljak u travnju 2017. angažirao je kao savjetnika za restrukturiranje ALIXPARTNERS s domaćim podizvođačima među kojima je bilo i trgovačko društvo TEXO MANAGEMENT d.o.o. U potonjem trgovačkom društvu izvanredni povjerenik Ramljak bio je evidentiran kao zaposlenik do dana 30. travnja 2017., a Ugovor o savjetovanju između ALIXPARTNERS i TEXO MANAGEMENTA sklopljen je 25. travnja 2017.

4. S obzirom da je prema Zakonu za angažman savjetnika za restrukturiranje potrebna prethodna suglasnost Ministarstva gospodarstva, poduzetništva i obrta, ministrica Dalić morala je odobriti odabir izvanrednog povjerenika Ramljaka te joj nisu mogli ostati nepoznati detalji o podizvođačima.

5. Nadalje potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić u nekoliko se navrata javno zalagala za izgradnju termoelektrane na rijeci Peruči. Pritom je iznoseći neistine obmanjivala javnost tvrdeći da protivnici izgradnje termoelektrane odbijaju investicije i šire netočne informacije. Njene tvrdnje su u cijelosti demantirane od strane struke budući je Povjerenstvo za procjenu studije utjecaja na okoliš dalo negativno mišljenje o gradnji plinske termoelektrane na jezeru Peruča.

6. Također, potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić u više je navrata javno istaknula kako će se izuzeti iz donošenja Vladinih odluka koje se tiču INA-e imajući u vidu potencijalni sukob interesa koji proizlazi iz okolnosti da je njezin suprug jedan od članova uprave tog trgovačkog društva. O njenom potencijalnom sukobu interesa Povjerenstvo za odlučivanje o sukobu interesa pokrenulo je postupak Odlukom broj: P-319/16 od 17. siječnja 2017. No, premda je izjavila da će se izuzeti od odlučivanja u Vladi Republike Hrvatske o otkupu INA-e potpredsjednica Vlade i ministrica gospodarstva Martina Dalić je zajedno s nadležnim ministrom energetike Tomislavom Ćorićem u siječnju 2018. održala sastanak s predstavnicima MOL-a čime je narušila svoju vjerodostojnost i povjerenje javnosti.

7. Osim svega navedenoga, ministrica Dalić konstantno ignorira važnost zaštite potrošača oštećenih nezakonitim poslovanjem hrvatskih banaka, pa je tako ministarstvo kojem je na čelu odbilo prihvatiti prijedlog da se zakonom omogući vansudsko obeštećenje hrvatskih građana oštećenih nezakonitim povećanjima kamatnih stopa, a što je već pravomoćno utvrđeno kolektivnom sudskom presudom iz zasad jedinoga kolektivnog sudskog procesa u RH. Očigledno je da ministrica Dalić predstavlja produljenu ruku nepoštenih banaka, čija je nepoštenost pravomoćno sudski utvrđena, te onemogućuje sustavno obeštećenje hrvatskih građana na temelju relevantne pravomoćne sudske prakse. (Goran Aleksić)

Sve navedeno izravno dovodi u pitanje njen kredibilitet kao osobe a time i mogućnost da u budućnosti nastavi obnašati funkciju potpredsjednice Vlade i ministrice u Vladi Republike Hrvatske, ovo pogotovo što je ista dužna svoje dužnosti obavljati ne dovodeći se u sukob interesa, a pri tome zastupajući interese Republike Hrvatske.

Pri stupanju na dužnost potpredsjednice vlade i ministrice u Vladi Republike Hrvatske Martina Dalić je prisegnula da će svoju dužnost obavljati savjesno i časno, poštujući Ustav, zakone i pravni poredak Republike Hrvatske. Međutim sve gore navedeno govori u prilog da ista nije postupala sukladno danoj prisezi čime je uvelike narušena njegova vjerodostojnost kao potpredsjednice vlade i ministrice u Vladi Republike Hrvatske te je istovremeno dovedena u pitanje njena vjerodostojnost.

Slijedom svega iznijetog, Martina Dalić nije više osoba koja može i smije obnašati dužnost potpredsjednice i ministrice gospodarstva u Vladi Republike Hrvatske, pa podnositelji ovog Prijedloga predlažu da Hrvatski sabor nakon provedene rasprave donese Odluku o iskazivanju nepovjerenja Martini Dalić, potpredjednici vlade i ministrici gospodarstva u Vladi Republike Hrvatske.’, napisali su Mostovci.