Plenković zbog prijenosa poslova ureda državne uprave na županijsku razinu sastanak u Koprivnici ocijenio referentnim

Koprivnica: 7. sastanak Vlade sa županima

Premijer Andrej Plenković istaknuo je u ponedjeljak u Koprivnici na sedmom sastanku Vlade s predstavnicima Hrvatske zajednice županija, Udruge gradova i Udruge općina da je današnji sastanak referentan jer “dolazi do stapanja” ureda državne uprave u svim županijama sa županijskom administracijom.

Koprivničko-križevačka županija i Koprivnica bili su domaćini sedmog sastanka Vlade sa županima, predstavnicima Udruge gradova i Udruge općina te predsjednikom Odbora za lokalnu i područnu samoupravu u Hrvatskome saboru.

Premijer Plenković istaknuo je u uvodu da taj sastanak potvrđuje “sinergiju, dijalog i komunikaciju koja omogućuje ostvarivanje dvaju aspekata – politika decentralizacije i ravnomjernoga regionalnog razvoja Hrvatske”.

Na sastanku je istaknuo otvorenje nove dionice pruge Gradec – Sveti Ivan Žabno, dodajući kako je riječ o važnom događaju za koprivničko-križevački kraj, ali i svojevrsnoj uvertiri u daljnju modernizaciju i izgradnju željezničke infrastrukture.

“Planirajući aktivnosti iz tog područja izdvojili smo, po današnjoj procjeni, oko tri milijarde eura investicija u sljedećih 10-ak godina jer je Hrvatska, kad gledamo prometno, jako puno uložila u autoceste, izrazito puno i u zračne i morske luke, i sada je vrijeme da se okrenemo i željezničkoj infrastrukturi”, rekao je premijer Plenković.

Podsjetio je na dva kruga sastanaka Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem te najavio da bi takav model djelovanja bio perspektivan za druge dijelove Hrvatske. 

“Ovaj model za jedno područje je svojevrsni pilot i put za iduću financijsku perspektivu, kako da prioritetima za idućih 10 godina vodimo računa i o drugim krajevima Hrvatske, za što su već župani sjeverozapadne Hrvatske dali signal”, rekao je premijer.

Plenković je istaknuo i da je Hrvatska na dobrom putu za ulazak u schengenski prostor te kako očekuje ispunjavanje kriterija za uvođenje eura u sljedećih nekoliko godina.

Rekao je da će današnji sastanak sa županima u Koprivnici biti referentan jer “dolazi do stapanja” ureda državne uprave sa županijskom administracijom.

S time se složio i domaćin, koprivničko-križevački župan Darko Koren.

“Ovaj sastanak nije samo redoviti susret sa županima unutar Hrvatske zajednice županija, već je po meni bitno, a možda i povijesno važno, što ćemo danas potpisati sporazume o preuzimanju poslova ureda državne uprave, kao završetak jednog dijela reforme javne uprave koju smo pripremali gotovo četiri godine”, istaknuo je Koren.

Nakon sastanka ministar uprave Ivan Malenica potpisao je sa županima sporazume o preuzimanju predmeta, pismohrane, ostale dokumentacije, opreme te sredstava za rad od mjerodavnog ureda državne uprave u županiji.