Plenković: ‘Interpretativnom izjavom otklonili smo sve strahove’

Nacionalno

Vlada je na svojoj sjednici prihvatila prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske o Interpelaciji o radu Vlade Republike Hrvatske po pitanju ratifikacije Istanbulske konvencije.

“Potpisnici ove interpelacije su neki koji su bili članovi bivše Vlade tri godine od kada su kao bivša Vlada potpisali konvenciju, a nisu je uputili u Sabor, a imali su komfornu većinu. Čudi me što su se uopće tako nešto odvažili poslati kao interpelaciju, a nisu gledali što su radili zadnje tri godine”, kazao je premijer Plenković nakon što je ministrica Murganić predstavila prijedlog izvješća Vlade Republike Hrvatske o Interpelacija o radu Vlade Republike Hrvatske po pitanju ratifikacije Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i suzbijanju nasilja nad ženama i nasilja u obitelji koju je predložila oporba.

“U interpretivnoj izjavi smo protumačili što znači Istanbulska konvencija, precizirali što ona donosi kao obvezu u naš pravni poredak a što ne donosi. Tom interpretivnoj izjavom smo otklonili smo sve strahove kod jednog dijela birača, to smo jučer mogli čuti i u izjavi mons. Puljića”, rekao je Plenković.

“Važno je da vlada prepozanje što je važno u zaštiti žena, ali i da da otklanja zabrinutsot jednog dijela birača. Mislim da svi koji su do sad imali određene dvojbe sada mogu prepozati što je Vlada napisala u interpretivna izjavi”, kazao je Plenković.