Plenković: Intenzivirat će se obrada zahtjeva za stavljanjem u funkciju neaktivne državne imovine

Foto: HINA/ Dario GRZELJ

Ministarstvo državne imovine intenzivirat će obradu zahtjeva jedinica lokalne i područne samouprave za stavljanje u funkciju neaktivne državne imovine u svrhu izgradnje poduzetničkih zona kroz izdavanje suglasnosti za prijavu na EU fondove, odnosno darovanje, dodjele na korištenje ili kupnje nekretnina u vlasništvu države, najavio je u utorak premijer Andrej Plenković na 3. sjednici Savjeta za Slavoniju, Baranju i Srijem.

Potrebno je nastaviti s dinamiziranjem aktivnosti svih resora u provedbi Projekta Slavonija, Baranja i Srijem u partnerstvu s jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave, Hrvatskim saborom i drugim državnim institucijama, predstavnicima gospodarstva, akademske zajednice i civilnog društva, poručio je premijer na sjednici Savjeta održanoj u Slavonskome Brodu.

Na njoj je pozdravljen iznos ugovorenih sredstava Europskih strukturnih i investicijskih fondova od 1,54 milijarde kuna u okviru Projekta, ugovoren u protekla četiri i pol mjeseca od prošle sjednice Savjeta, čime je postotak ugovaranja sa 6,73 posto povećan na 14,85 posto, u odnosu na ciljani iznos ugovaranja.

Iz Banskih dvora u priopćenju o zaključcima s 3. sjednice navode da će Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sa Svjetskom bankom raditi na izradi analitičkih podloga, čime će se stvorit preduvjeti za budući regionalni operativni program Slavonija, Baranja i Srijem te pravedniju statističku podjelu regija Republike Hrvatske.

Na sjednici je podržano povećanje sredstava Fonda za regionalni razvoj u proračunu za iduću godinu za provedbu Projekta, namijenjenih za pripremu projekata za EU fondove, predfinanciranje EU projekata, sufinanciranje EU projekata, financiranje ravnomjernog regionalnog razvoja jedinica lokalne samouprave i županija.

Utvrđeno je da Ministarstvo gospodarstva, poduzetništva i obrta provodi aktivnosti usmjerene na jačanje financijske sposobnosti i konkurentnosti poduzetnika kroz intenziviranje korištenja EU fondova i poboljšanje zakonskog okvira koji će potaknuti stvaranje novih lanaca vrijednosti u Slavoniji, Baranji i Srijemu.

Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture nastavit će sa započetim projektima u cestovnoj i željezničkoj infrastrukturi, kao i u unutarnjim plovnim putovima, a nastavljaju se i pripreme projekata javnog gradskog prometa za financiranje iz fondova EU.

Zaključeno je i da Vlada promjenom zakonskog okvira (Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o regionalnom razvoju RH, Zakon o strateškom planiranju i upravljanju razvojem, Zakon o potpomognutim područjima, Zakon o brdsko-planinskim područjima, Zakon o razvoju Grada Vukovara), omogućava smanjivanje regionalnih nejednakosti, jačanje uloge regionalnih koordinatora i učinkovitije upravljanje razvojem.

Također, zaključeno je i da se uvođenjem instrumenta Razvojnog sporazuma kao sastavnog dijela Zakona o regionalnom razvoju osigurava decentralizacija sustava upravljanja EU fondovima i stvara mehanizam za provedbu Projekta Slavonija, Baranja i Srijem.

Iduća sjednica Savjeta bit će održana krajem veljače iduće godine, na temu poljoprivrede i gospodarstva. (Hina)