Petrinja primjer svima: “Za EU financiranje prijavljeno još osam projekata vrijednih preko 33 milijuna kuna”

Darinko Dumbović gradonačelnik Grada Petrinje

Grad Petrinja podnio je Zahtjeve za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu za 8 projekata na kojima je Grad Petrinja Prijavitelj i za koje ima potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava te je jedan Zahtjev podnijela Privreda d.o.o.

Zahtjevi su podneseni na objavljeni Javni poziv za dodjelu sredstava Fonda za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu koji je raspisalo Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU.

Fond za sufinanciranje provedbe EU projekata na regionalnoj i lokalnoj razini za 2018. godinu uspostavljen je radi povećanja apsorpcije sredstava iz europskih strukturnih i investicijskih fondova koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj te pridonošenja jačanju konkurentnosti regija i uravnoteženom regionalnom razvoju.

Podnesenim Zahtjevima traži se sufinanciranje vlastitog učešća s kojim Prijavitelji (Grad Petrinja i Privreda d.o.o.) sudjeluju u financiranju provedbe EU projekata.

Grad Petrinja je podnio Zahtjeve za dodjelu sredstava Fonda za slijedeće projekte:

1. “Potpora razvoju malog i srednjeg poduzetništva kroz izgradnju infrastrukture u poslovnoj zoni Mošćenica Poljana”- ukupan proračun projekta iznosi 26.779.386,13. kuna, a od Fonda se traži maksimalno sufinanciranje od 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od 3.213.526,34kuna.

2. “Uspostava GIS-a u Gradu Petrinji jačanje ljudskih kapaciteta Grada Petrinje za potrebe provedbe Intervencijskog plana – Petrinjski novi horizont- “New horizon for Petrinja” (PP2)”- ukupan proračun projekta iznosi 2.897.344,74 kuna, a od Fonda se traži maksimalno sufinanciranje od 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od 347.681,38 kuna

3. „Ekološki centar – Vrata Zrinske Gore (dogradnja i opremanje zgrade DIC-a)“ ukupan proračun projekta iznosi 7.884.811,47 kn, a od Fonda se traži maksimalno sufinanciranje od 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od 946.177,38 kn

4. „Izgradnja vidikovca na Hrastovačkoj gori (1RP6)“- ukupan proračun projekta iznosi 1.079.883,38 kn,od Fonda se traži sufinanciranje od maksimalno 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od 129.586,00 kn

5. „Izrada projektne dokumentacije za projekt Tržnice u gradu (1RP1)“- ukupan proračunprojekta iznosi 488.575,00 kuna,a od Fonda se traži maksimalno sufinanciranje od 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od 58.629,00 kuna

6. „Povijesno-kulturna revitalizacija Grada Petrinje „POVIK za PETrinju“-ukupan proračun projekta iznosi1.533.750,00 kuna,a od Fonda se traži maksimalno sufinanciranje od 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od 229.760,00 kuna

7. „Reciklažno dvorište Petrinja“ukupan proračun projekta iznosi 2.086.580,00 kuna,a od Fonda se traži sufinanciranje od maksimalno 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od236.796,00 kuna
8. „Izrada projektne dokumentacije za projekt Grad na Kupi“ukupan proračun projekta iznosi1.999.087,50 kuna, a od Fonda se traži maksimalno sufinanciranje od 80% od vlastitog učešća Grada u iznosu od239.890,50 kuna

Privreda d.o.o. je podnijela Zahtjev za dodjelu sredstava Fonda za projekt „Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ ukupan proračun projekta iznosi 344.922.279,52 kuna od Fonda se traži sufinanciranje od 74,99 % od vlastitog učešća u iznosu od 10.000.000,00 kuna.