PETRINJA Potpisan ugovor za projektiranje za rekonstrukciju Gradskog kazališta i izgradnju sportsko-rekreacijske zgrade s pratećim sadržajem i pješačkim mostom

U okviru provedbe projekta „Izrada projektne dokumentacije za projekt Grad na kupi“ (ukupna vrijednost projekta je 1.999.087,50 kuna) danas je u Maloj vijećnici Grada Petrinje potpisan Ugovor o uslugama izrade glavnog projekta za rekonstrukciju zgrade gradskog kupališta i izgradnju sportsko-rekreacijske zgrade sa pratećim sadržajem i pješačkim mostom, te izrada troškovnika radova.

Ugovor su u ime Grada Petrinje potpisali Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje, i Mate Žagar, direktor tvrtke Arhingtrade d.o.o. iz Zagreba.

Gradonačelnik Dumbović ovom prilikom izrazio je želju i nadu da će se ovime doprinjeti Strategiji Grada Petrinje, te dodao: „Lijeva i desna obala naše Petrinjčice sadržajno gledajući je jedan prekrasan dnevni boravak grada Petrinje u kojem moramo imati i odgovornost da građanima pružimo mjesto za odmor i sadržaje koji bi napravili nadgradnju života i određen standard. Znamo da život uz rijeku je prekrasan, znamo da su mnoge udruge angažirane i da danas sutra trebamo se razvijati na samoj Kupi i da naš projekt Grad na Kupi je dobrodošao kao pozicija grada jer gledajući da u budućnosti mislimo spojiti Zrinsku i Hrastovačku goru sa sadržajem na Kupi i s gradom Petrinjom, to može biti jedna od kvalitetnih, prirodnih pojava. Moramo koristiti prirodu i čuvati je i prirodi se okrenuti kako bi čovjek kroz taj pristup dolaska u gradu dao nadgradnju života i standarda gledajući da i turistička grana i atraktivne prirodne ljepote mogu biti i gospodarska grana. Zahvaljujem se tvrtki Arhingtrade i vama svima koji ćete preuzeti odgovornost za izgled i naš ljepši grad. Želim vam da što prije napravite projekte da sadržajno napravite ono što prostor i zahtjeva, da imamo u njemu sve. Mi vas pratimo što radite a nas prate građani grada Petrinje.“ – zaključio je gradonačelnik.

Vlasta Vuglec, voditeljica projekta i privremena pročelnica UO za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine, rekla je nešto više o fazi u kojoj se projekt trenutno nalazi: „Za navedeni projekt izgrađen je idejni projekt i ishođena lokacijska dozvola a dio imovinsko – pravnih odnosa je riješen s Hrvatskim vodama, prethodi rješavanje imovinsko – pravih odnosa s RH.„

Mate Žagar, direktor tvrtke Arhingtrade, istaknuo je kako mu je drago da su upravo oni dobili ovakav jedan značajan projekt za grad Petrinju, te dodao: „Kako standard Hrvatske sve više i više raste Petrinja je tu grad koji prednjači, ima želju i volju da građanima pruži ono što građani čitave Europe već imaju te sportske sadržaje, rekreacijske, sadržaje za odmor. Hvala vam još jednom na odabiru tvrtke Arhingtrade, nastojati ćemo svojim radom i svojim doprinosom uveličati danas sutra otvorenje jednog takvog kompleksa koji se radi u Petrinji.“ – rekao je Žagar. Projekt „Grad na Kupi“ nalazi se u Intervencijskom planu Grada Petrinje, vrijednost ugovora je 218.750,00 sa PDV-om, od čega 85% je financirano iz EU fondova a 15% financira Grad Petrinja.