Petrinja: Natječaji za čak devet novih pročelnika

Grad Petrinja je raspisao natječaj za imenovanje devet pročelnika upravnih tijela Grada Petrinje. Grad tako traži novog pročelnika Upravnog odjela za lokalnu i mjesnu samoupravu i imovinskopravne poslove, pročelnika Stručne službe Grada, pročelnika Upravnog odjela za financije, proračun i naplatu potraživanja, potom pročelnika Upravnog odjela za društvene djelatnosti, pročelnika Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo, zaštitu okoliša i kulturne baštine, pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, poljoprivredu i imovinu, pročelnika Upravnog odjela za komunalne djelatnosti, pročelnika Upravnog odjela za EU fondove i razvoj te pročelnika Ureda gradonačelnika.

Svi poslovi su na neodređeno vrijeme uz probni rad od tri mjeseca. Na web stranicama i oglasnoj ploči Grada Petrinje bit će objavljeno mjesto i vrijeme održavanja provjere znanja i sposobnosti kandidata, a oni koji zadovolje formalne uvjete iz natječaja pristupit će pisanom testiranju.

Prijave s potrebnom dokumentacijom dostavljate na adresu Grada Petrinje, Stručna služba Grada, Ivana Gundulića 2, 44 250 Petrinja i to u roku od 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama s obveznom naznakom „Natječaj za imenovanje pročelnika“.

Više o navedenom natječaju čitajte i u Narodnim novinama – LINK.