Peović: Treba ukinuti privatno vlasništvo

Katarina Peović/Izvor: D.Prša

Članica Radničke fronte Katarina Peović u intervjuu koji je dala poslovnom tjedniku Lider govorila je o dizanju minimalne plaće i mirovine, a najviše reakcija izazvala je njena izjava kako treba – ukinuti privatno vlasništvo.

“Kratkoročno gledano, potrebno je podignuti minimalnu plaću i mirovine zato što radnici na minimalcu i umirovljenici, njih 75 posto, žive u siromaštvu. Naša je minimalna plaća gotovo upola manja od slovenske, a troškovi života viši. Naravno, to odražava nisku produktivnost hrvatske ekonomije, ali dokazano je da rast minimalne plaće ne utječe negativno na zaposlenost. Nužno je podignuti i mirovine, za što treba redefinirati postojeću indeksaciju mirovina tako da bude realno vezana uz inflaciju. Treba također podignuti plaće, ali prije nego što to obećamo, valja upozoriti da nakon faze kapitalističkog rasta – plaće su nominalno rasle u Hrvatskoj, ali kao dio šireg trenda konjunkture i s najnižim stopama u usporedbi s drugim zemljama – slijedi silazna faza kapitalističkoga ciklusa ili u obliku recesije ili sekularne stagnacije, vrlo niskih ili nultih stopa rasta”, rekla je Peović u intervjuu za Lider dodajući i dodala da za rast plaća u privatnom sektoru nije zaslužan rast produktivnosti, nego drugi faktori. Za dugoročan rast produktivnosti, smatra Peović trebalo bi temeljito promijeniti ekonomske politike.

Govoreći o poreznim politikama, Peović je rekla kako bi one trebale biti važan alat za pravedniju raspodjelu, a da bi se to postiglo, prema njenom mišljenju, potrebno je napraviti zaokret prema progresivnijem oporezivanju dohotka i imovine.

“Dugoročno, RF se zalaže za demokratski socijalizam, ukidanje privatnog vlasništva i prevladavanje profitno usmjerene kapitalističke ekonomije u kojoj se ne proizvodi sve ono što bi moglo zadovoljiti temeljne potrebe ljudi ako ta proizvodnja nije profitabilna, a proizvodi se mnogo toga što je društveno nekorisno ili štetno samo zato što je profitabilno. Privatno vlasništvo temelj je društvene iracionalnosti i nepravednosti kapitalističkog načina proizvodnje, njegove tržišne anarhije – nekoordiniranosti investicija nezavisnih privatnih proizvođača, što vodi do hiperprodukcije robe, rasipanja resursa i kapitalističkih kriza. Privatno vlasništvo izaziva destruktivnu konkurenciju i ekološku destrukciju, vodi u odnos eksploatacije i dominacije. Bez ukidanja privatnog vlasništva nije moguće društvenu proizvodnju kooperativno i solidarno usmjeriti prema zadovoljenju temeljnih potreba svih, odnosno osigurati uvjete za pun i svestran razvoj svih ljudi, osigurati opstanak i spriječiti klimatsku katastrofu. Ipak, treba naglasiti da samo ukidanje privatnog vlasništva nije dovoljno. Potrebno je izgraditi institucije alternativnog načina proizvodnje koje će omogućiti demokratsko planiranje društvene proizvodnje, radničko upravljanje proizvodnjom te protagonističku demokraciju, počevši od razine komunalne zajednice sve do razine društva”, kaže Peović.