Penava: Nisu se stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u Vukovaru

Nisu se stekli uvjeti za uvođenje posebnih prava i ravnopravnu uporabu ćirilice u Vukovaru, prijedlog je Zaključka o dostignutom stupnju razumijevanja i dijaloga među građanima Vukovara pripadnicima hrvatskog naroda i srpske manjine, koje je u petak vijećnicima pročitao gradonačelnik Ivan Penava.

Nakon što je prijedlog zaključka Penava preložio vijećnicima, vrlo oštra i emocijama nabijena rasprava u jednom trenutku je došla do ruba incidenta. Zaključak je prihvaćen većinom glasova vukovarskih gradskih vijećnika.

U prvom dijelu zaključka konstatira se da je dostignuti stupanj razumijevanja, solidarnosti, snošljivosti i dijaloga među građanima pripadnicima hrvatskog naroda i pripadnicima srpske nacionalne manjine na razini koja omogućava suradnju i suživot , ali se nisu stvorili preduvjeti za proširivanje opsega osiguranih individualnih prava te  propisivanje kolektivnih prava pripadnicima srpske nacionalne manjine koji žive u Vukovaru.

U drugom dijelu zaključka se konstatira da su još uvijek zapostavljena temeljna ljudska prava velikoj većini građana Vukovara svih nacionalnosti, koji su se usprotivili velikosrpskoj agresiji 1991. – i to  pravo na ljudski život, dostojanstvo, i slobodu sustavnim odgađanjem provođenja postupka protiv počinitelja ratnih zločina tijekom velikosrpske agresije na Vukovar, niti su učinjeni potrebni uvjeti za priznavanje novih posebnih prava u okviru ravnopravne uporabe jezika i pisma srpskoj nacionalnoj manjini.

U trećem dijelu zaključka se konstatira da bi se – u kontekstu tih činjenica, proširivanje opsega prava u mjeri koja nadilazi osigurana prava Statutom Grada Vukovara i Statutarnom odlukom o ostvarivanju ravnopravne službene uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine na području Vukovara – smatralo nepoštivanjem i nerazumijevanjem građana Vukovara svih nacionalnosti, koji su se usprotivili velikosrpskoj agresiji, što bi u konačnici dovelo do neželjenih posljedica po suživot u Vukovaru.

Rasprava došla do ruba incidenta

Nakon što je gradonačelnik Penava gradskim vijećnicima pročitao prijedlog zaključka uslijedila je rasprava koja je u jednom trenutku došla do ruba incidenta.

Na napetoj, emocijama nabijenoj sjednici Gradskog vijeća Vukovara u jednom trenutku predsjednik Gradskog odbora SDSS-a i gradski vijećnik Srđan Kolar rekao je da je rasprava krenula u krivom smjeru te pozvao na dijalog i pritom uručio Penavi statut Grada Vukovara ispisan na ćirilici, koji je jučer javnosti predstavilo Srpsko narodno vijeće u Zagrebu.

Zaključci prihvaćeni

Gradonačelnik Penava bacio je na pod statut, a potom ga je digao i pokazujući pred novinarima izjavio da je to čin agresije Srpskog narodnog vijeća i Milorada Pupovca. Dogradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček (HKS) skinuo je majicu na kojoj je ispisan broj žrtava sprske agresije na Vukovar i predao je Kolaru.

Zaključke koje je predložio Penava vukovarsko Gradsko vijeće je prihvatilo s 15 glasova za, tri SDSS-ova vijećnika bila su protiv, a dva vijećnika bila su suzdržana.

(Hina)