Pazite da ne izgubite zdravstveno osiguranje, evo tko je dužan prijaviti se HZZO-u

Još je samo nekoliko radnih dana preostalo do isteka roka za prijavu HZZO-u onih osiguranika koji po novom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju imaju obvezu osobnog javljanja državnom osiguravatelju svaka tri mjeseca. HZZO-u se moraju prijaviti sve osobe koje su zdravstveno osigurane temeljem nezaposlenosti, a nisu prijavljene na Hrvatskom zavodu za zapošljavanje (HZZ). Zakonski rok u kojem bi se osiguranici morali osobno javiti HZZO-u radi reguliranja svog statusa ističe u četvrtak, 29. lipnja, a nakon toga automatski će biti odjavljeni iz obveznog zdravstvenog osiguranja, prenosi Novi list.

S 1. travnjem na snagu je, naime, stupila zakonska odredba po kojoj svi osiguranici koji su promijenili status u obveznom zdravstvenom osiguranju temeljem kojeg su osigurani, tu činjenicu trebaju dojaviti HZZO-u kako bi zadržali svoj status osiguranika. U tri mjeseca, koliko su imali na raspolaganju, HZZO-u se do sada javilo oko 100.000 osiguranika u tom statusu ili tek svaki treći u odnosu na procijenjeni broj osiguranika koji bi za koji dan mogli ostati bez zdravstvenog osiguranja. Svaki od tih osiguranika koji ima OIB i aktivnu adresu u Hrvatskoj, kažu u HZZO-u, dobio je poziv da se javi radi reguliranja statusa.

Obveza tromjesečnog osobnog javljanja
– Osiguranike koji osobno ne pristupe u prostorije HZZO-a do zaključno s 29. lipnjem 2023. godine, a za koje je propisana obveza osobnog pristupa HZZO-u, odjavit će se s obveznoga zdravstvenog osiguranja po službenoj dužnosti. Osiguranici koji su postupili sukladno zakonskoj obvezi i nadalje zadržavaju status po istoj sve dok su za osiguranje po navedenoj osnovi ispunjeni propisani uvjeti, kažu u Direkciji HZZO-a. Drugim riječima, svi osiguranici koji su se javili HZZO-u i regulirali status imat će obvezu tromjesečnog osobnog javljanja uredu zdravstvenog osiguranja, a oni koji nisu, neće više biti osiguranici HZZO-a.

Po osnovi nezaposlenosti su u HZZO-u prijavljene 282.462 osobe koje nisu u evidenciji HZZ-a kao tražitelji posla. Dakle, njih gotovo 200.000 bit će uskoro izbrisano s popisa osiguranika. Nakon što ih HZZO odjavi, osobe koje imaju prebivalište, stalni boravak ili dugotrajno boravište u Republici Hrvatskoj obvezne su se javiti HZZO-u i osigurati prema osnovi osiguranja za koju ispunjavaju uvjete, poručuju iz HZZO-a. U Hrvatskoj je, naime, zdravstveno osiguranje obvezno po zakonu, pa se svi oni koji ostanu bez zdravstvenog osiguranja moraju osigurati po nekoj osnovi, bilo kao članovi obitelji, uz samostalno plaćanje doprinosa, ili po drugoj osnovi koja će biti utvrđena kad se jave HZZO-u.

Nakon isteka roka za javljanje HZZO-u, postat će izvjesnije i koliko je osiguranika zapravo koristilo taj status iako im on ne pripada. Mnogi su od njih otišli živjeti i raditi u inozemstvo, a povremeno su, iako više nisu uplatitelji zdravstvenog doprinosa, koristili zdravstvene usluge u Hrvatskoj. U HZZO-u su se odlučili napraviti “čistku” i ustanoviti tko među tom skupinom osiguranika ima pravo na obvezno zdravstveno osiguranje, a tko ne.

Osoba može biti osigurana samo u jednoj državi
Prema europskim pravnim propisima, osoba može biti osigurana samo u jednoj državi članici, a kod radno aktivnih osoba to je država u kojoj su zaposlene. Na EU razini nema sustava putem kojeg bi se podaci o osiguranicima razmjenjivali pa bi osoba koja je u drugoj državi članici stekla status osiguranika to trebala dojaviti HZZO-u. Mnogi to nisu učinili, a moguće je da i nakon 29. lipnja dio naših iseljenika nastavi javljati se HZZO-u svaka tri mjeseca da bi zadržao naše zdravstveno osiguranje. Tu bi mogli naići na prepreke, jer osobno javljanje HZZO-u svaka tri mjeseca neće biti jedini kontrolni mehanizam kojim će se provjeravati mogući slučajevi dvostrukog zdravstvenog osiguranja. U HZZO-u primaju podatke od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i MUP-a, a tome će se uskoro pridodati i podaci iz Porezne uprave. Na temelju toga, u HZZO-u će moći sa sigurnošću utvrditi tko je napustio prebivalište u Hrvatskoj i tko vani ostvaruje prihode te je u obvezi tamo plaćati doprinose i uplaćivati zdravstveno osiguranje.

Obavezu osobnog javljanja u područni ured HZZO-a, prema izmijenjenom Zakonu o obveznom zdravstvenom osiguranju, imaju osobe koje su osiguranje stekle jer su se u propisanom roku prijavile na zdravstveno osiguranje nakon prestanka radnog odnosa odnosno obavljanja djelatnosti ili prestanka primanja naknade plaće na koju imaju pravo prema propisima obveznoga zdravstvenog osiguranja, nakon prijevremenog ili redovitog prestanka služenja vojnog roka, nakon otpuštanja iz ustanove za izvršenje kaznenih i prekršajnih sankcija, odnosno zdravstvene ili druge specijalizirane ustanove, ako je bila primijenjena sigurnosna mjera obveznoga psihijatrijskog liječenja ili obveznoga liječenja od ovisnosti u zdravstvenoj ustanovi, i osobe koje su se u HZZO prijavile nakon navršenih 18 godina života, nakon isteka školske godine u kojoj su završile redovito školovanje, odnosno nakon položenog završnog ispita. Sve ove kategorije osiguranika nakon regulacije statusa morat će se svaka tri mjeseca javljati HZZO-u da bi zadržali pravo na obvezno zdravstveno osiguranje.