Partnerstvo Državne geodetske uprave s Gradom Petrinjom na projektu „Nova geodetska izmjera grada“

Darinko Dumbović, gradonačelnik Grada Petrinje, održao je danas sastanak s Damirom Šantekom, ravnateljem Državne geodetske uprave, i njegovim suradnicima, kako bi definirali partnerstvo na projektu „Nova geodetska izmjera grada“ koji je naveden u Intervencijskom planu grada Petrinje.

Ukupna vrijednost projekt je 9 milijuna kuna, s tim da će polovicu od tog iznosa dati Državna geodetska uprava, dok će se ostatak sufinancirati sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Gradonačelnik Darinko Dumbović podsjetio je nazočne na probleme koji će se riješiti ovim projektom, odnosno usklađivanjem podataka u Gruntovnici i Katastru, a čije je rješavanje od velike važnosti za svakog pojedinog građana grada Petrinje ali i za svakog zainteresiranog investitora.

Ravnatelj Šantek je u ime Državne geodetske uprave dao svoju podršku ovom projektu te je pristao na partnerstvo..

Inače, za k.o. Petrinja (4047 ha) utvrđeno je da je 1800 ha minski sumnjivo ili šumsko zemljište sa ukupno 32 parcele, koje će biti isključene iz obuhvata nove geodetske izmjere, dok cijela k.o. Petrinja ima 16010 katastarskih čestica na kojima je izgrađeno 3305 objekata.