Papa imenovao 13 novih kardinala

AppleMark

Papa Franjo imenovao je u subotu 13 novih kardinala iz različitih dijelova svijeta, usmjeravajući tako budućnost Katoličke Crkve na ljude koji dijele njegovu viziju socijalne pravde, prava imigranata i dijaloga s islamom.

Desetorica od 13 novoimenovanih kardinala imaju ispod 80 godina te mogu sudjelovati na konklavi za izbor novog Pape.

Trenutno je među 128 kardinala elektora polovica onih koje je imenovao papa Franjo čime je povećao mogućnost da sljedeći Papa nastavi provoditi njegove politike.

Novi su kardinali ideološki bliski papi Franji, čije je papinstvo obilježeno naglaskom na loš položaj migranata i siromašnih i promidžbom dijaloga s drugim vjerama.

Ceremonija imenovanja novih kardinala – iz Europe, obaju Amerika, Azije i Afrike – održana je u bazilici svetog Petra u Vatikanu.

Imenujući kardinale iz različitih dijelova svijeta, papa Franjo dao je veću vidljivost udaljenim biskupijama.

Dvojica kardinala su iz zemalja s muslimanskom većinom – Indonezije i Maroka.

“Mislim da je Papa želio učiniti vidljivijima crkve koje su gotovo nevidljive”, rekao je kardinal Cristobal Lopez Romero iz Rabata, glavnog grada Maroka

Ostali su iz Luksemburga, Italije, Španjolske, Portugala, Britanije, Litve, Konga, Gvatemale, Kube, Kanade i Angole.