Ovo su banke koje će sudjelovati u subvencioniranju kredita

N1

Ministar graditeljstva i prostornoga uređenja i potpredsjednik Vlade, Predrag Štromar, objavio je danas imena 10 banaka koje će sudjelovati u subvencioniranju stambenih kredita.

Kamate koje su utvrđene su manje od 3,75 posto. Banke koje su ponudile veću kamatu nisu uzete u obzir, ali dosta ih je ponudilo i nižu kamantu stopu od 3,75 posto. Kamatne stope kreću se od 3,04 do 3,75 u eurima, a u kunama od 3,35 do 3,75 posto. Deset je banaka sklopilo ugovor.

Direktor APN-a Slavko Čukelj kazao je kako se kamatne stope kreću od 3,04 do 3,75 u eurima te će svi podaci u podne biti objavljeni . U kunama se kamatne stope kreću od 3,35 do 3,75 posto EKS-a.

Zahtjevi se predaju u banku, a banka nakon što obradi potencijalnog kupca nekretnine, svu dokumentaciju šalje u APN, koji prihvaća tu dokumentaciju, potvrđuje je li sve što treba unutra.

Objava će biti u Narodnim novinama i javnim glasilima u petak, a početak zaprimanja zahtjeva će biti u ponedjeljak, 4. rujna. Na stranici APN-a će biti objavljen i obrazac za popunjavanje, kazao je Štromar.

Banke koje su ušle po Zakonu o subvencioniranju stambenih kredita i s kojima je Vlada sklopila ugovor su:

  • Hrvatska poštanska banka
  • Erste Banka
  • Podravska banka
  • OTP
  • Zagrebačka banka
  • Privredna banka Zagreb
  • Splitska banka
  • Raiffeisen banka
  • Karlovačka banka
  • Istarska kreditna banka Umag

Podsjetimo, subvencionirane kredite mogu tražiti svi hrvatski državljani koji nisu stariji od 45 godina te koji, isto kao i njihovi izvanbračni partneri, supružnici i neformalni životni partneri, u vlasništvu nemaju nekretninu, odnosno koji u vlasništvu imaju samo jednu nekretninu ali je prodaju radi kupnje veće.

Agencija podsjeća da će se subvencioniranje kredita odobravati za kupnju stana ili kuće, odnosno za gradnju kuće, čija cijena s PDV-om ne prelazi 1500 eura po kvadratu. Cijena može biti veća, ali se u tom slučaju njezina razlika neće subvencionirati. Osim za kupnju prve kuće ili stana, subvencija se može dobiti i za kupnju većeg stana. Manji stan mora biti jedina nekretnina i mora se prodati u roku od dvije godine.

Banke i državni APN kažu da je interes građana velik, a prvi zahtjevi za subvencijom mogli bi se početi predavati krajem kolovoza. Procedura je takva da se zahtjev za subvencioniranje stambenog kredita prvo predaje u banku u kojoj se podiže stambeni kredit, a o samom početku subvencioniranja kredita APN će obavijestiti oglasom u javnim glasilima i Narodnim novinama.

Zahtjevi zaprimljeni prije objave oglasa o početku subvencioniranja neće se razmatrati. Banka će u roku od osam dana od podnesenog zahtjeva odlučiti ispunjava li podnositelj zahtjeva uvjete za davanje kredita te svu potrebnu dokumentaciju proslijediti APN-u. Potom APN provjerava je li zahtjev potpun te donosi odluku o odobravanju ili neodobravanju subvencija koju dostavlja banki.

Država je u ovoj godini osigurala 17,5 milijuna kuna, što znači da će broj subvencioniranih kredita biti ograničen, pa APN naglašava da će se subvencije kredita odobravati prema vremenu zaprimanja potpunog zahtjeva, a u slučaju više istodobno podnesenih zahtjeva odobravanje će početi od zahtjeva s manjim iznosom traženog kredita.