Ove godine najavljen dovršetak radova na aglomeraciji Petrinja

U prostorijama Gradske vijećnice Petrinje danas je održan radni sastanak na temu aktualnog statusa EU sufinanciranog projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja”. Na sastanku su sudjelovali gradonačelnik Grada Petrinje Darinko Dumbović, zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Davor Vukmirić sa suradnicima, direktor tvrtke Privreda d.o.o. Miodrag Čavić te predstavnici izvođača radova i nadzorne službe na projektu.

Uvodno je predstavljen dosadašnji napredak radova na projektu Aglomeracije. Do kraja prošle godine u sklopu komponente odvodnje izgrađeno je i/ili rekonstruirano 70,6 od ukupno ugovorenih 76 kilometara kanalizacijske mreže (93%), izvedeno je čak 500-tinjak kućnih priključaka više od ugovorenog (4.090 u odnosu na ugovorom predviđenih 3.500) te su dovršeni radovi na dva od pet objekata odvodnje. Vezano uz vodoopskrbu, izgrađeno je ili rekonstruirano 52,2 kilometra vodovodne mreže od ugovorenih 59 kilometara (88%) te je izvedeno 3.350 od ugovornih 4.800 kućnih priključaka.

Nakon zimskog perioda i epidemije koronavirusa, radovi se intenziviraju, te bi po izjavama Izvođača projektne komponente vodoopskrbe i odvodnje tijekom ove godine trebale biti u potpunosti realizirane. Trenutno traju radovi na preostalih 2,1 kilometra kanalizacijske mreže, ugradit će se još dodatnih 500-tinjak kućnih priključaka, što će u konačnici iznositi čak tisuću kućnih priključaka više od ugovorom predviđenih te će se dovršiti preostala tri ugovorna objekta odvodnje kao što su retencijski bazeni. Na području vodoopskrbe gradi se preostalih 6,4 kilometara glavne vodoopskrbne mreže uz dodatnih 1,8 kilometara sekundarnog cjevovoda te će biti ugrađeno preostalih 1.500 kućnih priključaka.

Najveći zahvati očekuju stanovnike u Ulici Artura Turkulina i Dugoj ulici gdje će se raditi 900 metara odvodnje i 1,3 kilometra vodoopskrbe te u Ulici 6. kolovoza i Nemecovoj ulici, u kojima je planirano ukupno izgraditi 1,9 kilometara vodoopskrbne mreže. Kao budući prioriteti označeni su radovi na asfaltiranju prometnica na području Petrinje (Reljkovićeva, Gajeva, Ulica gromova, Ulica pukovnika Predraga Matanovića) kao i asfaltiranje na području Nove Drenčine te završetak radova na području Mošćenice.

Što se financijskog aspekta tiče, projekt „Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Petrinja“ ukupne je procijenjene vrijednosti od gotovo 345 milijuna kuna (bez PDV-a) a Europska unija ga sufinancira sa 71 posto. Dosad je ugovoreno osam projektnih ugovora ukupne vrijednosti od 293,6 milijuna kuna.