Ovako je HZJZ propisao ponašanje studenata i profesora na fakultetima

HZJZ je preporukama objasnio da svaki boravak u ustanovi (sastavnici sveučilišta) može predstavljati veći rizik za zarazu s COVID-19 nego je to obiteljski dom odnosno kućanstvo, posebno ako su ukućani uključeni u takav tip dnevnih obaveza da mogu dosljedno izbjegavati situacije povećanog rizika za zarazu COVID-19.

Zbog toga su donijeli sljedeće preporuke: 

Aktivnosti na daljinu

Sve aktivnosti nastave uključujući polaganje ispita i administrativne poslove (prijavljivanje ispita, upis godine, mirovanje studentskih prava i sl.), koliko je god moguće neophodno je provoditi e-komunikacijom i telefonom (nastava i polaganje ispita na daljinu), te izbjegavati susrete uživo, a pogotovo grupiranja studenata i/ili nastavnika.

Kronični bolesnici ili stariji ukućani

Posebno se preporučuje ostanak kod kuće i nastava na daljinu studentima i nastavnicima s kroničnim bolestima (respiratornim, kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, studenti s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) te studentima i nastavnicima čiji roditelji ili ukućani imaju jednu od navedenih bolesti ili su starije životne dobi.

Osobe s povišenom temperaturom

Nastavnici, studenti i druge osobe ne ulaze u vanjske prostore (dvorište, vrt, igralište) i unutarnje prostore ustanove ako imaju povišenu tjelesnu temperaturu, respiratorne simptome poput kašlja i kratkog daha ili za koje postoji vjerojatnost da su bili u kontaktu s osobama pozitivnim na COVID-19 ili sumnja na zarazu COVID-19 ili su u samoizolaciji. Posebno se uzima u obzir činjenica da studenti s obzirom na dob imaju uglavnom odgovarajuće navike i vještine vezane uz rad na računalu i nove tehnologije.

Pristup informatičkoj opremi

Uzimajući u obzir činjenicu da neki studenti iz materijalnih i drugih razloga neće imati na raspolaganju odgovarajuća tehnička rješenja (osobna računala i sl.), potiču se sastavnice sveučilišta da takvim studentima omoguće pristup nužnoj informatičkoj opremi na način da im se posudi (iznajmi bez naknade ili uz minimalnu naknadu) oprema u vlasništvu sveučilišta ili oprema koju su sveučilištu ustupili privatni ili javni poslodavci, donirana oprema i sl.

Udžbenici

Uzimajući u obzir činjenicu da neki studenti iz materijalnih i drugih razloga neće imati na raspolaganju potrebne udžbenike i druga nastavna sredstva, potiču se sastavnice sveučilišta da takvim studentima omoguće dostupnost udžbenika i drugih materijala kroz posudbu iz knjižnica sastavnica sveučilišta, kroz donacije, dostupnost udžbenika i materijala u elektroničkom obliku i sl.

Organizacija dijelova nastave ili ispita koji se ne mogu provesti na daljinu

Fizička udaljenost

Nužan (neizbježan) boravak u ustanovi neophodno je organizirati na način da se u što većoj mjeri osigura socijalno distanciranje (fizičko udaljavanje) kao i pojačana osobna higijena i higijena prostora.

Socijalno distanciranje (fizička udaljenost)

Kod ulaska i izlaska iz ustanove, kretanja ustanovom te boravka u prostoriji ustanove neophodno je držati razmak najmanje 2 metra od drugih osoba.

Prostorija u kojoj se boravi (provodi dio nastave) treba biti što veća i prozračna te u istoj prostoriji ne treba boraviti više od 10 osoba istovremeno, uz međusobni razmak od 2 m.

Boravak u ovim ustanovama neophodno je organizirati na sljedeći način:

rad se odvija u malim skupinama uvijek istih studenta i nastavnika (do 10 osoba)*,
nastavnici se u održavanju nastave ne „preklapaju“,
izbjegava se fizički kontakt (bliski kontakt) studenta i nastavnika iz jedne skupine s drugom skupinom,
svaka skupina boravi u jednoj odgovarajućoj prostoriji,
stolovi/mjesta za rad razmiču se tako da studenti sjede/provode vježbu ili sl. na međusobnoj udaljenosti od 2 metra, i to svaki student uvijek na istom mjestu.


* Iznimka su knjižnice gdje će se miješati studenti iz različitih grupa, posebno ako im se ne osiguraju udžbenici i računala za rad kod kuće. Ovdje se treba pridržavati svih drugih elemenata ovih i drugih odgovarajućih preporuka (Preporuke za rad u knjižnicama i antikvarijatima tijekom epidemije koronavirusa (COVID-19)).

Preporučene značajke prostorije u kojoj boravi jedna skupina studenta

prostorija što veće površine i visine, prozračna i osunčana (odgovarajući izvor dnevnog svijetla),
prostorija vratima odvojena od prostorija u kojima borave druge skupine,
prostorija se može dobro provjetriti vanjskim zrakom,
u neposrednoj blizini prostorije nalazi se toalet koji koristi isključivo ta skupina studenata,
ako je neophodna prehrana studenata, treba ju organizirati u prostoriji u kojoj ti studenti rade a ne u zajedničkoj blagovaonici, na način da se hrana ostavi na kolicima ili sl. ispred ulaza u prostoriju; hrana mora biti unaprijed podijeljena u porcije.
izbjegava se ulazak drugih osoba (primjerice zbog čišćenja, popravka ili donošenja hrane) u prostoriju sve dok studenti borave u prostoriji,
prolazak kroz zajedničke prostorije treba izbjegavati i skratiti na minimum, a ako je neophodan, prolaz kroz zajedničke prostorije se odvija na način da u isto vrijeme prolaze studenti/nastavnici iz iste skupine bez mimoilaženja s drugim osobama, uz poticanje studenata da pri tome ne dodiruju površine ili predmete.

Ulazak i izlazak iz ustanova

Do daljnjeg su zabranjene sve posjete predmetnim ustanovama kao što su kazališne predstave, izvannastavne aktivnosti i sl.

Neophodno je osigurati protok/dolazak što manjeg broja ljudi, kako na ulazu u ustanovu tako i u unutarnjim prostorima ustanove.

Student kod odlaska iz ustanove odnosi sve svoje stvari sa sobom ili ih baca u koš pokriven poklopcem.

Rad u smjenama

Ako je moguće potrebno je organizirati turnusni rad na način da zaposlenici rade u sedmodnevnim ili četrnaestodnevnim smjenama. Izvan ustanove djelatnici se pridržavaju što je više moguće pravila kojima se smanjuje mogućnost zaraze.

Ograničen ulazak

U ustanovu nije dozvoljen ulazak zaposlenicima koji nisu raspoređeni na posao. U ustanovi treba boraviti najmanji mogući broj djelatnika istovremeno, pa se potiče rad od kuće.

Ulazna vrata otvaraju se na poziv telefonom ili zvonom tijekom radnog vremena i dežurstva. Vikendom/blagdanom/radnim danom/poslijepodne vrata otvara dežurni djelatnik.

Dostavu za potrebe ustanove preuzimaju nadležni djelatnici ustanove na vanjskim vratima Ulaz je dozvoljen isključivo serviserima i ostalim službama čije usluge su neophodne (što uključuje dosljednu provedbu protuepidemijskih mjera poput provjere vode za ljudsku potrošnju i sl.) uz obveznu mjeru dezinfekcije ruku i po potrebi nošenja zaštitne maske i zamjenske obuće.

Dezinficijens

Na ulazu i na još nekoliko lako dostupnih mjesta, neophodno je postaviti dozatore s dezinficijensom za dezinfekciju ruku:
sredstvo za dezinfekciju potrebno je u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično 1 potisak ili prema uputama proizvođača).
dlanove i područje između prstiju potrebno je protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati,
potrebno je voditi brigu o dostatnoj upotrebi dezinficijensa za ruke te se obavezno javiti nadležnoj osobi u slučaju da je u dozatoru preostala manja količina sredstva za dezinfekciju kako bi se osigurao novi.

Provjetravanje

Prostorije se provjetravaju najmanje dva puta dnevno minimalno pola sata prije dolaska i nakon odlaska studenata, ili se ostavlja otvoren prozor ako to vremenske prilike dopuštaju.

Dodirne površine kao što su kvake na vratima, ručke na prozorima, radne površine, tipkovnice, konzole, slavine u toaletima i kuhinjama, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvona na vratima, tipke dizala te druge površine koje dodiruje veći broj ljudi neophodno je dezinficirati na početku i na kraju svake smjene a najmanje dvaput dnevno. Izbjegavajte korištenje klimatizacijskih i ventilacijskih uređaja osim ako nije nužno zbog vremenskih i drugih prilika.
Čišćenje se provodi u vrijeme kada su studenti odsutni.

Maske

Ako se provođenje nastave i ispita može organizirati na opisani način, nošenje maski ili drugih pokrivala za usta i nos kod studenta i nastavnika nije nužno ali se preporučuje. Iznimka su pojedina specifična okruženja (oblici nastave) koji se primjerice odvijaju u zdravstvenim ustanovama ili sl., a tada se primjenjuju protokoli navedenih ustanova. Osim u takvim posebnimokruženjima, prednost se daje učestalom pranju ruku vodom i sapunom te dezinfekciji ruku u odnosu na nošenje rukavica. Iznimka su studenti i nastavnici s kroničnim bolestima (respiratornim,kardiovaskularnim, dijabetesom, malignim bolestima, imunodeficijencijama, studenti s većim tjelesnim/motoričkim oštećenjima) za koje je poželjno nošenje maski ako dolazak u ustanovu nije moguće izbjeći.

Dnevno mjerenje temperature i praćenje pojave simptoma kod zaposlenika i studenata

Mjerenje temperature pri ulazu u ustanovu

Svakodnevno kod dolaska i odlaska s ustanove zaposlenicima i studentima treba izmjeriti tjelesnu temperaturu beskontaktnim toplomjerom te utvrditi imaju li respiratornih simptoma ili znakove drugih zaraznih bolesti. Kod osobe s povišenom
temperaturom (37,2°C i veća, ovisno o specifikaciji beskontaktnog toplomjera) mjeri se temperatura i standardnim toplomjerom pod pazuhom te se povišena temperatura utvrđuje na temelju rezultata mjerenja pod pazuhom.

Upis u evidencijsku knjigu

Evidencija o vrijednostima izmjerene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma i znakova drugih zaraznih bolesti upisuje se u posebnu evidencijsku knjigu. S temperaturom, respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi niti dolaziti u prostor ustanove, što je i inače nužno u radu ovakvih ustanova.

Mjerenje temperature djelatnika prije odlaska na posao

Također, svi djelatnici i studenti dužni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao, te u slučaju povišene tjelesne temperature ne dolaziti na posao nego se javiti telefonom nadređenoj osobi i izabranom liječniku obiteljske medicine kako je navedeno u uputama.

Djelatnici sa simptomima

Djelatnici i studenti s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta (prethodno o tome obavještavaju ravnatelja) ili javljaju telefonom ravnatelju da neće doći na posao, te se javljaju telefonom svom
izabranom liječniku. U slučaju saznanja za mogućeg prenositelja/mogući izvor infekcije svaki zaposlenik dužan je odmah obavijestiti nadređenu osobu.


Pojačana osobna higijena studenata i nastavnika

izbjegavati dodirivanje usta, nosa, očiju i lica,
redovito i pravilno prati ruke prije ulaska u svoju skupinu, prije i nakon pripreme hrane, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana, nakon čišćenja nosa i uvijek kadaruke izgledaju prljavo. Za pranje ruku treba koristiti tekuću vodu i sapun.
kod pranja ruku pridržavajte se uputa za pravilno pranje ruku – ovdje
nakon pranja ruku sapunom i vodom, za sušenje ruku neophodno je koristiti papirnate ručnike za jednokratnu upotrebu koje nakon korištenja treba baciti u koš za otpad s poklopcem,
kod kašljanja i kihanja prekrivaju se usta i nos laktom ili papirnatom maramicom koju poslije treba baciti u koš za otpad s poklopcem te oprati ruke,
pri kašljanju i kihanju treba okrenuti lice od drugih osoba,
izbjegavati dijeljenje čaša, šalica, posuđa i pribora za jelo s drugim osobama.
kod tjelesne aktivnosti izbjegavati aktivnosti koje intenzivno ubrzavaju i produbljuju disanje kao i brzo trčanje i druge oblike brzog kretanja studenata. Ako se takve aktivnosti ne mogu izbjeći, neophodno je povećati razmak između studenata tako da razmak bude što veći a svakako veći od 2 m. Ne preporučuje se izvođenje nastave tjelesnog odgoja u zatvorenom prostoru te se takva vrsta nastave organizira samo ako je nužna za nastavni proces.

Studenti kojima je osigurana podrška osobnog pomoćnika

Pristupnik kojemu je neophodna podrška osobnog asistenta ima pravo na takvu pomoć na način da osobni asistent poštuje sve obaveze opisane u ovim preporukama (držanje razmaka od drugih osoba, pojačana higijena, korištenje maski i rukavica ovisno o zdravstvenom stanju studenta i sl.). Treba napomenuti da zbog njihovog zdravstvenog stanja za ove studente postoji povećani rizik zaraze te je još važnije za njih osigurati nastavu i polaganje ispita na daljinu.

Završne preporuke

U slučaju nemogućnosti organizacije posla zbog većeg broja zaposlenika koji su u samoizolaciji, stožeri civilne zaštite (državni i lokalni) u koordinaciji s osnivačima mogu preraspodijeliti zaposlenike iz drugih ustanova, a kako bi se osigurala kontinuirana nastava. Osigurana je kontinuirana nužna suradnja s osnivačem. Za svaki zadatak čelnik ustanove zadužuje jednu osobu koja o navedenom vodi dnevnu pisanu evidenciju kada je to moguće. Ove preporuke ne isključuju provedbu drugih preporuka sukladno aktualnoj i promijenjenoj epidemiološkoj situaciji.

Nacionalno/N1.