Otvoren projekt „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“

Sisačko-moslavački župan Ivo Žinić je, zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, u utorak, 20. listopada 2020. godine, u naselju Gojlo, na području grada Kutine, prisustvovao otvorenju radova EU projekta „Poboljšanje vodno komunalne infrastrukture aglomeracije Kutina“.

Ovaj projekt obuhvaća ulaganja u sustav javne vodoopskrbe, javne odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda primarno na području aglomeracije Kutina i sekundarno na području aglomeracije Popovače i Velike Ludine.

Ukupna vrijednosti projekta iznosi više od 500 milijuna kuna. Ukupna vrijednost bespovratnih sredstva iz Kohezijskog fonda za projekt iznosi 67,3% ukupno prihvatljivih troškova. Cilj projekta je unaprjeđenje vodoopskrbe i odvodnje otpadnih voda na području aglomeracije Kutina. Ciljna skupina projekta su stanovnici trenutno priključeni na postojeći sustav javne odvodnje i javne vodoopskrbe te oni koji će nakon provedbe projekta imati mogućnost priključka na novi sustav javne odvodnje (4376 stanovnika) i javne vodoopskrbe (4838 stanovnika). Izgradnjom uređaja za kondicioniranje pitke vode Ravnik II poboljšati će sigurnost upotrebe vode namjenjene za ljudsku potrošnju za sve postojeće stanovnike.