Grad Karlovac otpisuje nenaplaćena potraživanja u ukupnom iznosu od 377.708 kuna

Grad Karlovac otpisuje nenaplaćena potraživanja u ukupnom iznosu od 377.708 kuna.

Pritom je najviše nenaplaćenih potraživanja s osnove komunalne naknade u iznosu od 310.980 kuna, zatim s osnove zakupnine poslovnih prostora u iznosu od 39.212 kuna, a nenaplaćena potraživanja otpisuju se i s osnove spomeničke rente, komunalnog doprinosa, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada, sudskih troškova, najamnina….

-Grad Karlovac redovito vodi aktivnu i intenzivnu politiku naplate svojih potraživanja primjenom svih raspoloživih mjera počevši od opomena, usmenih i pisanih urgencija naplate preko ovrha na novčanim sredstvima, na vozilima, do zasnivanja založnih prava na nekretninama, a s ciljem povećanja  prihoda proračuna i  u cilju sprječavanja porezne evazije i nastupa zastare za gradska potraživanja.

Unatoč poduzimanju  mjera naplate prihoda u jednom dijelu nije  moguće ostvariti naplatu prihoda, te potraživanja nakon proteka zastarnih rokova po službenoj dužnosti moramo isknjižavati iz poslovnih knjiga, istaknula je pročelnica Upravnog odjela za proračun i financije, Lidija Malović.

Naglasila je kako im najveće probleme u naplati predstavljaju mnogobrojni stečajevi malih poduzeća d.o.o. i j.d.o.o. koje pokreće FINA po službenoj dužnosti zbog dugotrajnih blokada žiro računa dužnika, zatim dugotrajni stečajni postupci nad većim tvrtkama koji traju i do desetak godina, a nakon prodaje imovine ne preostaje novčanih sredstava niti nekretnina iz kojih bi se namirili vjerovnici, kao i dugotrajne blokade fizičkih osoba s iznimno visokim dugovima zbog čega se, kako je istaknula, niti nakon više godina ne uspiju naplatiti.

-Osim toga Ovršni zakon ne omogućava nam više zasnivanje založnih prava na nekretninama dužnika za dugove niže od 20.000 kn s najavom da će se ta svota u izmjeni Ovršnog zakona povećati na 40.000 kn. Grad kao vjerovnik u zasnivanje založnih prava ne ide s ciljem prodaje nekretnine kako se to često u praksi pogrešno shvaća, već prvenstveno s ciljem osiguranja svojih potraživanja. Namjera je da se dužniku koji posjeduje nekretninu onemogući otuđenje, a da prije toga ne podmiri svoja dugovanja prema Gradu, pojašnjava.

Gradskom vijeću je tako predložen otpis dijela potraživanja za koja je nakon svih poduzetih radnji utvrđena nemogućnost naplate i nakon proteka roka od šest godina za javna davanja, odnosno 10 godina od pravomoćnih sudskih presuda za nejavna davanja. Za otpis nisu predložena potraživanja za koja Grad ima založna prava na imovini dužnika, jer za  takva potraživanja ne nastupa zastara.

-Pojačane aktivnosti radi naplate potraživanja u Gradu nastaviti će se jednakim intenzitetom i dalje, s naglaskom na pravovremeno pokretanje mjera naplate, poručila je Malović. (sl)