Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisak aparat – Film Array

Župan Ivo Žinić zajedno sa svojim zamjenikom Romanom Rosavcem, upoznao se s radom i mogućnostima novog PCR uređaja u koji je nabavljen u Općoj bolnici „Dr. Ivo Pedišić“ Sisku.

Aparat vrijedan oko 400.000,00 kuna, koristi se za PCR-lančanu reakciju polimeraze. Aparat je namijenjen ujedno i za sindromski pristup u dijagnostici infektivnih bolesti. Na aparatu će biti moguće raditi sljedeće panele: respiratorni panel zajedno s Coronavirsuom, pneumonia Panel plus, gastrointestinalni panel, panel za hemokulture, panel za meningitise i encefalitise.

U slučajevima bolesnika koji zahtijevaju hitnu dijagnostičku obradu i hospitalizaciju, a kod kojih postoji sumnja na COVID-19, ovim novim aparatom, u jednom satu, liječnici će dobiti rezultate bolesti COVID-19.
Ovakvim pristupom u brzoj dijagnostici infektivnih bolesti i brzoj identifikaciji uzročnika, svakako će se smanjiti broj dana ležanja, potrošnja rezervnih antibiotika, dijagnostička procedura i na kraj, smanjit će se i ukupni trošak bolničkog liječenja.

N/Sz