Općine žele pridonijeti izradi novog zakona o vatrogastvu

Predsjednik Udruge općina Martin Baričević, glavni tajnik Mato Čičak te dopredsjednici Glorija Paliska i Slavko Prišćan susreli su se u četvrtak 25. siječnja s pomoćnikom ministra unutarnjih poslova za razvoj, opremanje i potporu Damirom Trutom kako bi razmotrili osnovne smjernice izrade novog zakon o vatrogastvu. Lokalna samouprava ponukana je sve učestalijom pojavom kriznih stanja vezanih za požare, poplave i klimatske promjene, a suočena sa zastarjelom opremom, nedostatkom sredstava te neuređenim stanjem i ovlastima u oblasti vatrogastva. Naglašena je potreba preciznijeg definiranja odnosa, prava i obveza javnih vatrogasnih postrojba, dobrovoljnih vatrogasnih društava, njihovih predsjednika i zapovjednika u odnosu na načelnike i gradonačelnike koji u trenutačnim okolnostima imaju obvezu financiranja vatrogastva kao i odgovornost izvršne osobe, ali ne i pravo u njegovom organiziranju i postupanju. Trut se suglasio s iznesenim primjedbama na koje nailazi lokalna samouprava i dodao da se sustav treba funkcionalno centralizirati kako ne bi dolazilo do propusta kakvima je javnost svjedočila tijekom ljetnih požara. Ekspertna skupina uskoro počinje s izradom nacrta zakona o vatrogastvu i od općina su, kao i od drugih dionika, dobrodošle primjedbe i sugestije u cilju stvaranja što kvalitetnijeg zakonskog akta. Radi se o širokoj i složenoj oblasti koja zadire u više zakona, ali pristup rješavanju treba biti strukovni, a ne politički, rekao je Trut.