Održan sastanak projektnog tima za Inkubator

U uredu gradonačelnika održan je dana 15. siječnja 2018. godine prvi sastanak (tzv. Kick off meeting) projektnog tima za odobren projekt Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora „Ragan“.

Na sastanku su sudjelovali svi članovi projektnog tima iz Grada Novalje, kao korisnika projekta i Riječka razvojna agencija Porin d.o.o., kao partner projekta.

Predstavljene su sve aktivnosti projekta, proračun projekta, plan nabave, obveza partnera prema osnovnom ugovoru i partnerskom sporazumu te terminski plan provedbe projekta. Za potrebe upravljanja projektom izrađen je Priručnik za upravljanje, monitoring i evaluaciju projekta u tehničkom, administrativnom i financijskom području EU projekta Izgradnja i opremanje Poduzetničkog inkubatora „Ragan“. Za potrebe informiranja i vidljivosti projekta predstavljen je Plan aktivnosti za promidžbu i vidljivost.

Na sastanku su prenijete najvažnije informacije s održane radionice koju je organizirao Središnji ured za financiranje i upravljanje EU projektima te su također iznijete aktivnosti koje su započele i koje treba dodatno provesti za razdoblje prvog izvješćivanja, odnosno prvog kvartala projekta.

Članovi projektnog tima dogovorili su termin održavanja prve tiskovne konferencije za predstavljanje projekta za medije kako bi se javnost informirala o svim elementima i značaju projekta.

izgradnja_i_opremanje_poduzetnickog_inkubatora_ragan