Odluka Ustavnog suda o pravu istospolnih partnera na udomjavanje je protuustavna

Pero Kovačević

Piše: Pero Kovačević

Zamolio me veći broj naših hrvatskih građana da načinim kratku ustavnopravnu analizu zadnje presedanske odluke Ustavnog suda Hrvatske kojim je Ustavni sud priznao pravo istospolnim partnerima na udomljavanje.

Nakon izvršene analize utvrdio sam da je presedanska odluka Ustavnog suda Hrvatske o pravu istospolnih partnera na udomljavanje protuustavna. Zašto to tvrdim. Krenimo redom od nadležnosti i ovlasti Ustavnog suda, definicije odnosno pojma udomiteljstva,udomiteljske obitelji, udomljavanja djece do obitelji. Nadležnost Ustavnog suda Ustavni sud Republike Hrvatske: • odlučuje o suglasnosti zakona s Ustavom – Ustavni sud ukinut će zakon (ili pojedine njegove odredbe) ako utvrdi da je neustavan (v. članak 125. alineju 1. i članak 126. stavak 1. Ustava Republike Hrvatske te Odjeljak IV. (članci 35. do 61.) Ustavnog zakona o Ustavnom sudu Republike Hrvatske) Udomiteljstvo Udomiteljstvo je oblik skrbi izvan vlastite obitelji kojim se korisniku (djetetu ili odrasloj osobi) osigurava smještaj i skrb u udomiteljskoj obitelji. Udomiteljska obitelj osigurava stanovanje, prehranu, čuvanje, odgoj, brigu o zdravlju i obrazovanju te druge potrebe korisnika. Smještaj u udomiteljsku obitelj prepoznat je kao prirodniji i humaniji oblik skrbi u odnosu na smještaj u ustanovu, budući da se temelji na načelima obiteljskog okruženja, održivosti socijalnih veza i uključenosti samog korisnika. Udomiteljska obitelj korisnika prihvaća kao svojeg člana, korisnik dobiva osjećaj pripadnosti obitelji, te se stoga u novije vrijeme teži smještavanju korisnika upravo u udomiteljske obitelji.

Udomiteljska obitelj je obitelj koja ima dozvolu za obavljanje udomiteljstva, a čine je udomitelj, njegov bračni ili izvanbračni drug i drugi srodnici s kojima udomitelj živi u zajedničkom kućanstvu. Udomljavanje djece Djeca koja se smještavaju u udomiteljske obitelji najčešće su djeca bez odgovarajuće roditeljske skrbi – djeca bez roditelja, djeca koju roditelji zanemaruju ili zlorabe roditeljske dužnosti, djeca žrtve obiteljskog nasilja, te djeca s tjelesnim ili mentalnim oštećenjem.

Obitelj Obitelj je osnovna društvena jedinica zasnovana na zajedničkom životu užeg kruga krvnih srodnika, u kojoj se sjedinjuju biološko-reproduktivne, ekonomske i odgojne funkcije. Obično se sastoji od jednog ili dva roditelja i njihove djece. Obitelj mogu sačinjavati i članovi koji nisu nužno u krvnom srodstvu, primjerice prilikom usvajanja djece. U obitelj pripadaju: roditelji, djeca, unuci, djedovi i bake, tj. svi koji su rođeni u obitelji i svi koji su postali članovi obitelji preko sklapanja braka. Muškarac i žena s jednim ili više djece predstavljaju tzv. nuklearnu obitelj, koja se često ugrađuje u veće “molekule” tzv. proširene obitelji.

Zaključno Ustavni sud Hrvatske nema zakonodavne ovlasti, nije nadležan niti ovlašten propisivati zakonske odredbe što je u svojoj odluci o priznavanju prava istospolnih partnera na udomljavanje učinio. Poseban je pravni paradoks taj što Ustavni sud u izreci odluke zapravo utvrđuje da je Zakon o udomiteljstvu ustavan,te ne ukida i ne stavljanja van snage niti jednu osporenu odredbu Zakona o udomiteljstvo. Nakon ovog pravnog paradoksa Ustavni sud si protuustavno uzima pravo zakonodavca te u biti priznavajući pravo isotospolnim partnerima na udomljavanje djece uzima ulogu Hrvatskog sabora. Naravno da Ustavni sud nije zakonodavac i stoga je protustavna odluka o priznavanju prava isotospolnim partnerima na udomljavanje djece. Daljni, vrlo opasan pravni pradoks je taj što Ustavni sud ,u biti, skrb o djeci u udomiteljstvu drži javnom uslugom odnosno poduzetničkim pravom te onda izvodi pravo istospolnim partnerima na udomiteljstvo.

Jedino pravno rješenje da Hrvatski sabor ospori ovu prtustavnu odluku Ustavnog suda je taj da dade autentično tumačenje odredbi Zakona o udomiteljstvu tko ima pravo na udomljavanje i pod kojim uvjetima.