Odluka ministra o mjerama mobilizacije zdravstvenih ustanova i djelatnika

foto HINA/ Lana SLIVAR DOMINIĆ/ ik

Ministarstvo zdravstva donijelo je Odluku o mjerama mobilizacije i rasporeda rada i radnog vremena zdravstvenih ustanova i njihovih djelatnika, kao i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe, rekao je u nedjelju ministar Vili Beroš.

Ministar zdravstva je to izvijestio na konferenciji za novinare Nacionalnog stožera civilne zaštite RH.

Naime, Beroš je 11. ožujka donio Odluku o proglašenju epidemije bolesti COVID-19, uzrokovane virusom SARS – CoV-2, temeljem koje je u subotu, 14. ožujka, donesena “Odluka o mjerama mobilizacije, organizacije i rasporeda rada i radnog vremena, promjene mjera i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe te korištenja medicinsko-tehničke opreme i ostalih sredstava”.

“Njome se određuje da se mobilizacija, organizacija i raspored rada i radnog vremena, promjena mjesta i uvjeta rada zdravstvenih ustanova i njihovih radnika i privatnih zdravstvenih radnika u mreži javne zdravstvene službe te korištenje medicinsko-tehničke opreme i ostalih sredstava – provodi sukladno potrebama provedbe mjera zaštite pučanstva tijekom epidemije bolesti COVID-19 uzrokovane virusom SARS-CoV2”, stoji u Odluci, koja je stupila na snagu danom donošenja, 14. ožujka.